Radio Rekord Radom 29 lat z Wami Radio Rekord Radom 29 lat z Wami
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjEiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo=
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjEiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo=

Ministerstwo dołoży do zakupu podręczników

Ministerstwo dołoży do zakupu podręczników


Przy zakupie coraz droższych podręczników od kilku lat najbiedniejszym rodzinom ma pomóc rządowy program „Wyprawka szkolna”. Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych przyjmowane są w szkołach do 20 sierpnia.

- Osoby starające się o dofinansowanie muszą w szkole wypełnić odpowiedni formularz i zostaną tam dalej poinstruowane, w jaki sposób kupić podręczniki tak, aby starać się o zwrot pieniędzy– informuje Leszek Pożyczka, dyrektor Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki.

W ubiegłym roku w Radomiu z pomocy w ramach programu „Wyprawka szkolna” skorzystało 2 tys. 292 uczniów. Łączna kwota wsparcia finansowego wyniosła – 562 tys. 375 zł. O tym jak będzie w tym roku dowiemy się najwcześniej we wrześniu.

Komu przysługuje dofinansowanie?

Programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną:

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjciIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjciIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+

- w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

- w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej,

- w klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

- w klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej).

W 2013 roku programem będą objęci m.in. uczniowie słabowidzący, niesłyszący,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży – podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej,  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna” bez względu na dochód na jednego członka rodziny.

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjQxIiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjQxIiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K

Ile może wynieść dofinansowanie?

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 roku będzie wynosić:

  • kl. I – III – do kwoty 225 zł
  • kl. V szkoły podstawowej – do kwoty 325 zł
  • kl. II zasadniczej szkoły zawodowej – do kwoty 390 zł
  • kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) – do kwoty 445 zł.
  • w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, a do 607 zł w gimnazjum.

- Uzasadnione przypadki to m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, zdarzenie losowe. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwała również uczniom pochodzącym z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego. Takie wnioski przyjmuje i weryfikuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, zaś decyzję podejmuje prezydent miasta. Na ten cel mamy zabezpieczone 5 procent ministerialnych środków w każdej gminie – wyjaśnia Leszek Pożyczka.

KOMENTARZ: Pieniądze i tak wrócą do ministerstwa?

Jak wynika z danych za ubiegłe lata, ponad połowa środków przeznaczonych na program „Wyprawka szkolna” wraca do ministerstwa – czytaj więcej TUTAJ. W tym roku zapewne będzie podobnie, ale nikt nie pomyśli o zmianie kryterium finansowego tak, aby jeszcze więcej osób uzyskało wsparcie...

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjMiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo=
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjMiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo=

#WieszPierwszy

Najnowsze wiadomości

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE1IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE1IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K

Najczęściej czytane

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE5IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE5IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K

Polecamy