"Spacer z historią ulicy Żeromskiego" w Archiwum Państwowym