Prezentacja kandydatów Marzeny Wróbel i Radomian Razem do RM