Inauguracja Roku Kolbergowskiego w Przysusze - cz. I