"Dajcie mi tenora!" - próby do spektaklu w Teatrze Powszechnym