Radio Rekord Radom 29 lat z Wami Radio Rekord Radom 29 lat z Wami
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjEiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo=
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjEiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo=

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
SZKOŁA POLICEALNA
BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu to placówka publiczna dla dorosłych, kształcąca bezpłatnie w formie stacjonarnej i zaocznej.

Dzięki fachowej kadrze nauczycielskiej i nowoczesnej bazie dydaktycznej zapewnia słuchaczom wszystkich typów szkół oraz uczestnikom kwalifikacyjnych kursów zawodowych wszechstronny rozwój, zdobycie nowych oraz podwyższenie posiadanych kwalifikacji ułatwiających przyszłą karierę zawodową.

Centrum proponuje nabór do następujących typów szkół:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
na podbudowie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły zawodowej w systemie stacjonarnym i zaocznym.
O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę. Do liceum można również przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno–wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienia w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole dla młodzieży.

Do klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą zostać przyjęte osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową.

Szkoła Policealna
na podbudowie szkoły średniej /nie jest wymagana matura/ w następujących zawodach:

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjciIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjciIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku
 • technik administracji - 2 lata
 • technik archiwista - 2 lata

Branżowa Szkoła II stopnia
na podbudowie Branżowej Szkoły I stopnia, w systemie stacjonarnym lub zaocznym w zawodach:

 • technik elektryk,
 • technik automatyk,
 • technik elektronik
 • technik mechatronik,
 • technik mechanik
 • technik handlowiec.

Na lata szkolne 2020/2021-2022/2023 na semestr pierwszy klasy pierwszej Branżowej Szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
na podbudowie szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych, dla zawodów:
Elektryk
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Technik elektryk
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Mechatronik
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Technik mechatronik
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Operator obrabiarek skrawających
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Mechanik monter maszyn i urządzeń
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
Ślusarz
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

Technik mechanik
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń,
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik automatyk
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej.
ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej.

Technik informatyk
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjQxIiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjQxIiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K

Elektronik
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Technik elektronik
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Technik ekonomista
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Technik rachunkowości
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Sprzedawca
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
HAN.01.Prowadzenie sprzedaży

Technik handlowiec
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Technik archiwista
Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:
EKA.02. Organizowanie i prowadzenie archiwum
EKA.03. Opracowanie materiałów archiwalnych

Rekrutacja do klas pierwszych szkół Centrum odbywa się według harmonogramu Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Rekrutacja na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe trwa cały rok.

CO NAS WYRÓŻNIA

 • Doświadczona kadra pedagogów w kształceniu ogólnym i zawodowym.
 • Bezpłatne kształcenie we wszystkich typach szkół i na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.
 • Miła i przyjazna atmosfera.
 • Nowoczesna, dobrze wyposażona baza dydaktyczna do kształcenia ogólnego i zawodowego.
 • Kształcenie w budynku Centrum.
 • Wspieranie słuchaczy poprzez platformę e-learningową Centrum.
 • Stwarzanie możliwości uzupełnia dotychczasowego wykształcenia oraz zdobycia nowego zawodu.
Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu
ul. Kościuszki 7
26-600 Radom
tel./fax (0-48) 362-35-66, 363-09-28
e-mail: sekretariat@ckuradom.pl
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjMiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo=
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjMiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo=

#WieszPierwszy

Najnowsze wiadomości

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE1IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE1IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K

Najczęściej czytane

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE5IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE5IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K

Polecamy