Radio Rekord Radom 28 lat z Wami Radio Rekord Radom 28 lat z Wami
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjEiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iLy9yLmNvemFkemllbi5wbC9zZXJ2ZXIvd3d3L2RlbGl2ZXJ5L2FzeW5janMucGhwIj48L3NjcmlwdD4=
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjEiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iLy9yLmNvemFkemllbi5wbC9zZXJ2ZXIvd3d3L2RlbGl2ZXJ5L2FzeW5janMucGhwIj48L3NjcmlwdD4=

Regulamin serwisu


§ 1
Portal cozadzien.pl jest serwisem informacyjnym którego właścicielem jest firma: Vidi Media s.c. z siedzibą w Radomiu, ul. Okulickiego 39.

§ 2
Celem funkcjonowania serwisu jest rozpowszechnianie oraz udostępnianie informacji na temat funkcjonowania miasta Radom, stworzenie centrum wymiany informacji na temat miasta oraz żyjącej w nim społeczności.

§ 3
Redaktorzy portalu dokładają wszelkich starań aby prezentowane treści były rzetelne i podlegały bieżącej aktualizacji.

§ 4
Portal świadczy usługi marketingowe w formie zamieszczania reklam oraz tekstów sponsorowanych.

§ 5
Korzystanie z serwisu cozadzien.pl jest dobrowolne i bezpłatne.

§ 6
Użytkownik korzysta z serwisu na własna odpowiedzialność. Operatorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z niniejszego serwisu.

§ 7
Treści zawarte w cozadzien.pl, stanowią własność intelektualną autorów i nie mogą być powielane bez ich zgody poza serwisem. Stanowią one ponadto wyraz osobistej wiedzy i poglądów autorów i tak należy je interpretować. Artykuły sponsorowane emitowane będą po autoryzacji Zleceniodawców.

§ 8
Serwis cozadzien.pl udostępnia użytkownikom(zarejestrowanym i niezarejestrowanym) korzystanie z forum .Użytkownicy niezarejestrowani maja ograniczona możliwość korzystania z forum: mogą tylko czytać wybrane wątki, nie mogą natomiast w nich uczestniczyć ani zakładać nowych. Umieszczać posty na forum mogą tylko zarejestrowani i zalogowani użytkownicy. Celem forum jest wymiana wszelkich informacji na tematy poruszane na stronach w/w portalu, wspieranie działań redakcji portalu, oraz inne działania mające na celu integrację skupionej wokół niego społeczności.

Wypowiedzi publikowane na forum nie mogą:
- być sprzeczne z obowiązującym prawem
- wzywać do popełnienia przestępstw, być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, wzywać do nienawiści rasowej, ani propagować przemocy.
- zawierać treści obscenicznych czy obraźliwych.
- zawierać treści komercyjnych, naruszać praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw podmiotowych jakichkolwiek osób trzecich, ani zachęcać do zakupu lub korzystania z nielegalnego oprogramowania.
- wywoływać obraźliwych dyskusji dotykających pośrednio lub bezpośrednio osoby publiczne/prywatne/stowarzyszenia/zrzeszenia/uczucia etyczne lub religijne członków forum.
- zawierać zrozumiały slang
- materiałów których nie jest się autorem, bez podania ich źródła. Przy publikacji zdjęć i jakichkolwiek materiałów z innych serwerów, scanów, nagrań audio/video, należy pamiętać o przestrzeganiu praw autorskich. W tym celu należy podać jego źródło, ewentualnie odnośnik lub autora.

§ 9
Użytkownik cozadzien.pl publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność, redaktorzy serwisu nie ponoszą jakiekolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników .

§ 10
Redaktorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do edycji lub usunięcia wypowiedzi użytkowników jeśli te będą sprzeczne z niniejszym regulaminem.

§ 11
Użytkownik cozadzien.pl może przesyłać redakcji artykuły o różnorodnej tematyce poruszanej na łamach serwisu. Wysłanie do redakcji tekstu jest jednoznaczne ze zgodą na jego publikacje. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji tekstu oraz dokonywania zmian redaktorskich w jego treści.

§ 12
Właściciel cozadzien.pl zabrania pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej: przedrukowywania, kopiowania, powielania w celu rozpowszechniania w innych gazetach, publikacjach lub na stronach internetowych – reklam, artykułów a także części lub całości serwisu bez pisemnej zgody właściciela serwisu. Treści te stanowią własności serwisu cozadzien.pl stosownie do przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 „ O prawie autorskim i prawach pokrewnych .”

§ 13
Właściciel serwisu cozadzien.pl zastrzega sobie prawo do:
- przerw technicznych w funkcjonowaniu serwisu po uprzednim uprzedzeniu użytkowników.
- przerw technicznych w funkcjonowaniu serwisu wynikłych z przyczyn niezależnych od administratora serwisu lub globalnej awarii sieci.§ 1
Zleceniodawca/reklamodawca oznacza każdą osobę fizyczną i prawną zlecającą emisję reklamy lub artykułu sponsorowanego w serwisie cozadzien.pl Reklama oznacza każdy przekaz zmierzający do promocji towarów, usług, idei bądź do osiągnięcia innego celu zamierzonego przez zleceniodawcę. Formy reklamy będące podstawą wykonania zlecenia reklamowego określone są w cenniku.

§ 2
Zlecenie reklamowe oznacza każdą umowę z nadanym przez redakcję cozadzien.pl identyfikatorem której przedmiotem jest opracowanie i emisja reklamy na stronach serwisu. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia reklamowego oznacza zawarcie umowy reklamowej o treści zgodnej z pisemnymi ustaleniami stron dotyczącymi planu emisji oraz wyglądu reklamy.

§ 3
Zlecenie reklamowe dokonywane jest w formie pisemnej poprzez wypełnienie formularza zamówienia. Formularz określa rodzaj i formę reklamy, ilość i czas emisji, oraz cenę za usługę zgodną z obowiązującym cennikiem. Zlecenie reklamowe musi zawierać pieczęć i podpis Zleceniodawcy. Zlecenie reklamowe uważa się za przyjęte do realizacji z chwilą jego pisemnego potwierdzenia przez redaktora naczelnego lub właściciela cozadzien.pl Zlecenie reklamowe musi zostać doręczone do siedziby redakcji serwisu najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych przed planowaną emisją.

§ 4
Anulowanie zlecenia reklamowego wymaga formy pisemnej. W przypadku anulowania zlecenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed planowaną emisją, Zleceniodawca zapłaci właścicielowi serwisu karę umowną w wys. 20% Wartości zlecenia netto. Jeżeli anulowanie zlecenia reklamowego nastąpi po planowanym terminie emisji- Zleceniodawca zostanie obciążony karą w wys. 50% wartości zlecenia netto. Pozostałe zmiany dotyczące zlecenia reklamowego wymagają zmian w formie pisemnej w terminie wcześniejszym niż 14 dni przed planowanym czasem emisji, chyba że Umowa reklamowa stanowi inaczej.

§ 5
Materiały reklamowe mogą być dostarczone w postaci gotowej przez Zleceniodawcę lub ich przygotowanie może być zlecone działowi graficznemu serwisu cozadzien.pl za dodatkowa opłatą. Wymagania techniczne materiałów reklamowych uzgadniane są ze Zleceniodawcą w umowie. Wszystkie reklamy powinny pozostawać w zgodzie z obowiązującym prawem.

§ 6
Redakcja cozadzien.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych reklam. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy emisji reklamy w przypadku gdy Reklamodawca zamieszcza informacje o produktach/usługach konkurencyjnych w stosunku do Wydawcy oraz samego serwisu cozadzien.pl

§ 7
Jeżeli reklama nie zostanie wyemitowana lub zostanie wyemitowana niewłaściwie z winy redakcji cozadzien.pl, redakcja zobowiązuje się do powtórnej, poprawnej nieodpłatnej emisji w ustalonym przez Zleceniodawcę terminie chyba, że w Umowie reklamowej zostanie ustanowione inaczej.

§ 8
Ceny za usługi reklamowe zgodne są z obowiązującym w momencie podpisania umowy cennikiem. Podane wartości są wartościami netto. Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalania rabatów lub promocji przy korzystaniu z usług serwisu cozadzien.pl Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo negocjacji cen w przypadku realizacji specyficznych zleceń.§ 1
Klienta, który rozpoczyna współpracę z redakcją cozadzien.pl, obowiązuje forma przedpłaty za emisje reklamy- faktura proforma wystawiana przed realizacją zlecenia reklamowego, gdzie termin płatności jest wskazany na co najmniej 3 dni przed emisja reklamy na stronach cozadzien.pl Forma płatności wymieniona w art.1 obowiązuje klienta przez pierwszym zleceniu .

§ 2
Przy stałej współpracy, faktura za wykonanie zlecenia reklamowego zostanie wystawiona w ciągu 3 dni od pierwszego dnia emisji. Termin płatności faktury przyjmowany jest jako 14 dni od dnia jej wystawienia, lub indywidualnie ustalony ze Zleceniodawcą.

§ 3
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2011

§ 4
Regulamin może być zmodyfikowany przez redakcję cozadzien.pl w dowolnym czasie przez zamieszczenie zmian na niniejszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany Regulaminu staja się skuteczne w chwili ich zamieszczenia o ile nie zastrzeżono inaczej.

§ 5
W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6
Wszelkie kwestie sporne rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Radomiu.

.

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjMiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iLy9yLmNvemFkemllbi5wbC9zZXJ2ZXIvd3d3L2RlbGl2ZXJ5L2FzeW5janMucGhwIj48L3NjcmlwdD4=
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjMiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iLy9yLmNvemFkemllbi5wbC9zZXJ2ZXIvd3d3L2RlbGl2ZXJ5L2FzeW5janMucGhwIj48L3NjcmlwdD4=

#WieszPierwszy

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE1IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE1IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE5IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE5IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+

Polecamy