Mazowsze pożyczyło 246 mln zł na spłatę "janosikowego"

Mazowsze pożyczyło 246 mln zł na spłatę
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ
W czwartek (4 września) w Ministerstwie Finansów marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Leszek Ruszczyk podpisali umowę pożyczki w wysokości 246 mln zł. To pieniądze na spłatę zaległych i bieżących rat „janosikowego”. Odsetki od pożyczki wyniosą co najmniej 116,5 mln zł. 

 

– To pokazuje absurd tej całej sytuacji. Z jednej strony Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy są niezgodne z Konstytucją, z drugiej strony urzędnicy Ministerstwa Finansów trwają w przekonaniu o ich słuszności, doprowadzając województwo mazowieckie do niewypłacalności finansowej i do zahamowania jego rozwojupowiedział marszałek Adam Struzik.

Pieniądze z pożyczki województwo w pierwszej kolejności przeznaczy na spłatę zaległości za „janosikowe” – za lata 2013 i 2014 z tytułu obowiązkowych rocznych wpłat do budżetu państwa.

Ministerstwo Finansów oczekuje od Mazowsza spłaty otrzymanej pożyczki wraz z odsetkami w całości do 30 czerwca 2039 r. W konsekwencji województwo mazowieckie przez 20 lat będzie spłacało zaciągniętą pożyczkę wraz z wysokim oprocentowaniem, co sprawi, że Mazowsze odda nie 246 mln zł, ale aż 363 mln zł.

- Biorąc pod uwagę działania urzędników Ministerstwa Finansów zarówno w kwestii warunków udzielanej nam pożyczki, jak i w podejściu do zmiany prawa dotyczącego subwencji regionalnej, odnoszę wrażenie, że urzędnicy ministerstwa dążą do pozbawienia samorządu województwa mazowieckiego samodzielności finansowej i odebrania Mazowszu możliwości nie tylko rozwoju, ale podstawowego działania. Na takie ograbianie mazowieckiej społeczności się nie godzę oraz zapewniam, że nie ustanę w dochodzeniu praw należnych Mazowszu i wykorzystam wszystkie dostępne instrumenty prawne, aby zapisane w Konstytucji RP zasady demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniły zasady sprawiedliwości społecznej - dodał marszałek Adam Struzik. 

MS/ źródło: mazovia.pl

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy