Sesja Rady Miejskiej - ZAPIS RELACJI

Sesja Rady Miejskiej - ZAPIS RELACJI
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

Na tym kończymy naszą relację. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

Rajcy zajmą się teraz wyrażeniem zgody na przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom dla jednostek urbanistycznych „Planty Wschodnie”, „1905 Roku”, „Czachówek”, „Glinice Zachodnie”, „Ustronie”, „Idalin”, „Zamłynie” i „Stare Miasto”.

Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały dotyczący pomocy finansowej dla szpitala.

- Przez ostatnie cztery lata dyrekcja nie otrzymała żadnej nagrody ze względu na sytuację finansową placówki - wyjaśniła wiceprezydent Anna Kwiecień.

- Czy w ostatnim czasie były wypłacane nagrody dyrekcji szpitala? - zapytał radny Jakub Kowalski.

Czas na projekt uchwały ws. pomocy finansowej dla RSS.

Mała awantura podczas sesji. Przewodniczący Wójcik zaapelował, aby przy okazji kolejnych tego typu uchwał dyskutować w swoim gronie, a nie poprzez media. Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, że część radnych musiała zwoływać konferencje prasowe, bo nie informuje się ich o planach władz miasta.

Czas na głosowanie: za było 13 radnych, przeciw 8, wstrzymało się 3. Port Lotniczy Radom otrzyma pożyczkę z budżetu miasta.

16.34 - koniec przerwy.

16.27 - na wniosek radnych PO, przewodniczący Dariusz Wójcik ogłosił 5 minut przerwy.

- Mój apel o przeprowadzenie referendum nie miał związku z polityką. Chodzi mi tylko o to, aby mieszkańcy mogli podjąć decyzję o tym, czy Port ma być dalej finansowany z pieniędzy budżetu miasta. Co do budowy radiolatarni, to jutro zapytam o tę kwestię minister Bieńkowską - stwierdził poseł Radosław Witkowski.

- Zasady udzielenia pożyczki będą jeszcze negocjowane. Okres spłaty potrwa 10 lat - powiedział Sławomir Szlachetka, skarbnik miasta.

- W tej chwili pracuje w spółce 98 osób, do końca roku ma ich być 108. Na utrzymanie Portu w 2015 roku wydamy 10 mln zł. Z inwestorami rozmawiamy cały czas, podmioty są zainteresowane, ale czekają jeszcze na to, jak będzie rozwijała się sytuacja. Pożyczka zostanie przeznaczona na dokończenie wcześniejszych inwestycji, rozpoczęcie nowych zadań, w tym budowę płyty postojowej oraz bieżące funkcjonowanie lotniska - dodał Adam Klinert, członek zarządu Portu Lotniczego Radom. 

- Od 29 maja nasze lotnisko jest w innej rzeczywistości. Wpisano nas do listy lotnisk użytku publicznego, a to daje nam szansę na rozwój. Dziękuję wszystkim mieszkańcom Radomia, którzy wspierali to przedsięwzięcie. Jako jedyne lotnisko w Polsce dotrzymaliśmy wszelkich terminów związanych z pozyskiwaniem niezbędnych pozwoleń. Dotychczas na Port Lotniczy Radom wydano 50 mln zł. Teraz środki potrzebne są na budowę płyty postojowej, wydłużenie pasa startowego w stronę Małęczyna oraz zamontowanie specjalnego oświetlenia. Kiedy z Sadkowa wyleci pierwszy, duży samolot pasażerski? - to najpopularniejsze w ostatnim czasie pytanie. Loty te odbędą się najprawdopodobniej na jesieni dzięki linii 4You Airlines. Wszystko zależy jednak od tego, kiedy PAŻP wybuduje radiolatarnię DVOR/DME. Początkowo miało to być w maju, później we wrześniu, a teraz mówi się o przełomie listopada i grudnia. Negocjujemy kontrakt także z innym przewoźnikiem, ale w tej chwili nie mogę powiedzieć nic więcej - wyjaśnił Tomasz Siwak, prezes Portu Lotniczego Radom.

- Nie jest prawdą, że budujemy wokół lotniska złą atmosferę. Po prostu mamy prawo wiedzieć, na co zostaną wydane pieniądze podatników. Prosimy o udzielenie informacji, na co zostaną przeznaczone pieniądze? Ile jeszcze środków będzie trzeba znaleźć na lotnisko w kolejnych latach? - zapytał radny Waldemar Kordziński. 

- Oprócz lotniska omawiamy także inne kwestie, które są w projekcie tej uchwały. Musimy dołożyć 100 tys. zł na budowę dróg wewnętrznych w ramach "czynówek". Co takiego się stało, że te pieniądze są teraz potrzebne? Jaki był ogólny wynik finansowy szpitala za 2013 rok? Jeżeli to ma być pożyczka dla Portu, to na jakich warunkach ona będzie? Ile środków będzie potrzebowało lotnisko w 2015 roku? Na ilu pasażerów możemy liczyć w tym roku? Ile osób pracuje w porcie? Kiedy możemy liczyć na prywatnych inwestorów? - to z kolei pytania radnego Kazimierza Woźniaka. 

- Mam prośbę do radnych, aby uważali na słowa. Lotnisko jest dla nas ważne i nie możemy budować wokół portu złej atmosfery. Chcę, aby prezes spółki wyjaśnił również kwestię związaną z powstawaniem radiolatarni. Czy prawdą jest to, że zakończenie tej inwestycji opóźni się? - zapytał radny Jakub Kowalski.

- To jest ten moment, aby poinformować nas, czy lotnisko rozmawia z prywatnymi inwestorami. Ta kwestia jest dla nas bardzo ważna. Cieszy to, że dochodzą do nas wiadomości, że Port Lotniczy Radom podpisał umowę z pierwszym przewoźnikiem - powiedział radny Piotr Szprendałowicz.

Czas na wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2014 – 2029 oraz w budżecie miasta Radomia na 2014 rok. Punkt ten dotyczy m.in. pożyczki dla lotniska oraz pokrycia strat Radomskiego Szpitala Specjalistycznego za 2013 rok.

14.26 - koniec przerwy, wznawiamy obrady

13.15 - przewodniczący Dariusz Wójcik ogłosił godzinną przerwę.

12.46 - teraz radni zajmą się prezentacją modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego wraz z rekomendacjami odnośnie jego wdrażania na szczeblu powiatu.

- Odpowiedź trafiła do przewodniczącego Rady Miejskiej - wyjaśnił Józef Bakuła, dyrektor PUP w Radomiu.

- Cały czas nie otrzymałem informacji, ile pieniędzy na aktywne formy walki z bezrobociem przeznaczono dla instytucji powiatowych, a ile miejskich - powiedział radny Sławomir Adamiec.

12.41 - kolejny punkt obrad to informacje Powiatowego Urzędu Pracy na temat stanu bezrobocia w mieście i aktualnej sytuacji na rynku pracy.

- Dziękuję za poparcie. Budżet za 2013 rok to ciężka praca urzędników, ale i radnych. Jesteśmy miastem, które musi liczyć każdą złotówkę. Dlatego tym bardziej jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy byli za - oświadczył prezydent Andrzej Kosztowniak. 

Czas na głosowanie. Za udzieleniem prezydentowi absolutorium zagłosowało 16 radnych, 4 było przeciw, 4 wstrzymało się.

- Jednym z podstawowych zadań gminy jest budowanie mieszkań dla tych, którzy nie dają sobie rady na rynku. Niestety, ale to się w pełni nie udaje. Z roku na rok płacimy coraz większe odszkodowania spółdzielniom. Trzeba po prostu budować - oświadczył radny Wiesław Wędzonka.

- Rozmawiając o absolutorium nie można zapomnieć o polityce odpadami. Z danych wynika, że miasto zarobiło na odbiorze śmieci. Czy w tym przypadku nie zostało złamane prawo? - zapytał radny Piotr Szprendałowicz.

- W 2013 roku na wydatki przeznaczono ponad miliard złotych. To pokazuje, w którym kierunku zmierza miasto. Jest coraz więcej pieniędzy na inwestycje i to bardzo dobre. Dbamy o szkolnictwo, komunikację oraz pomoc społeczną i zdrowie. Z optymizmem możemy patrzeć na to, co będzie czekało Radom w przyszłości - dodał radny Sławomir Adamiec.  

- Opozycji będzie ciężko poprzeć absolutorium, bo tu w grę wchodzi polityka. Dochody, jak i wydatki zostały zrealizowane w prawie 100 procentach. Kolejne inwestycje są prowadzone, dług jest mniejszy niż wcześniej zakładano. W listopadzie będą wybory samorządowe i wtedy przyjdzie czas na politykę. Klub PiS poprze absolutorium dla prezydenta - zapewnił radny Jakub Kowalski.

- Nie możemy utożsamiać się z tym budżetem, bo nikt z nami go nie konsultował. Wiele zadań przełożono na ten rok. Dług miasta osiągnął poziom 396 mln zł. Nie zanosi się na to, aby ten deficyt został zmniejszony. Niektóre projekty finansuje się w dziwny sposób. Gwiazdka na deptaku kosztowała 40 tys. zł, a suma ta pochodziła ze środków na zdrowie. Obawiam się, że jeśli nie zrobimy czegoś z długami, to wkrótce nie będziemy mieli pieniędzy na wkład własny do projektów europejskich - uzupełnił radny Waldemar Kordziński.  

- Nie ma wizji zmniejszenia deficytu budżetowego. Brakuje też odpowiedniej polityki wobec prywatnych inwestorów. Niektóre inwestycje przełożono na 2014 rok. Zobaczymy, czy wystarczy środków na ich realizację - dodał radny Jan Pszczoła.

- Rok 2013 zamknął się deficytem budżetowym. Ten dług ma wpływ na funkcjonowanie miasta. Kredyt spłacamy kredytem. Co do inwestycji, to wciąż nic się nie dzieje na Mieszka I. Nie jest realizowana trasa N-S. Czasami mam wrażenie, że pieniądze nie są wydawane w odpowiedni sposób. Chodzi np. o ponowny remont alejek w Parku Kościuszki. W naszym klubie nie będzie dyscypliny podczas głosowania - stwierdził radny Kazimierz Woźniak.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła sprawozdanie z budżetu.

Czas na omówienie absolutorium dla prezydenta za wykonanie budżetu za 2013 rok.

11.48 - Koniec dyskusji na temat referendum ws. finansowania Portu Lotniczego Radom

- Nic gorszego nie można robić z tym lotniskiem, jak to, co dzisiaj się robi. Panie pośle Witkowski! Czas na referendum był na przełomie 2006 i 2007 roku. Trudno rozmawiać z człowiekiem, który głosuje przeciwko poprawkom do budżetu kraju, które dotyczą Radomia. Nie należy łączyć ze sobą konsultacji i referendum. To dwie różne rzeczy. Może za jakiś czas wszystkie zadania dotyczące miasta będziemy musieli poddawać pod głosowanie? Takie myślenie prowadzi do wypaczeń - powiedział prezydent Andrzej Kosztowniak.

- Nikt nie jest przeciwko lotnisku. Każdemu zależy, aby ten projekt funkcjonował, ale w odpowiedni i korzystny dla miasta sposób. Te 18 mln zł ma pochodzić z nadwyżki budżetowej, ale ona jest tylko dlatego, bo nie zrealizowano innych inwestycji - zaznaczył radny Waldemar Kordziński.

- Problemy z lotniskiem są, bo my o nim wciąż nic nie wiemy. To, co jest w master planie Portu szokuje. Lotnisko może zmienić sytuację ekonomiczną miasta. Ale to może stać się wtedy, gdy będzie normalny plan biznesowy. To, co obecnie się dzieje może doprowadzić do bankructwa spółki, jak i miasta - dodał radny Piotr Szprendałowicz.

- Ja popieram przeprowadzenie referendum. Musimy cały czas pamiętać o tym, że pas startowy na lotnisku na Sadkowie jest za krótki. Tym problemem należy się zająć w pierwszej kolejności. Dlaczego państwo nie wspiera naszego projektu? Bo minister w rządzie PiS wykreślił go z listy i postawił na Modlin - stwierdził radny Wiesław Wędzonka.

- Bardzo współczuję prezydentowi, bo z tą decyzją pozostanie sam. Ja pamiętam, co w 2006 roku mówiło się o lotnisku i jakie wtedy były zapewnienia. Minęło wiele lat, ale nic z tego nie wyszło. Udało się osiągnąć wiele i trudno teraz się wycofać. Nie poprę tego wniosku, ale tylko dlatego, że nikt nie mówi, jaki jest plan władz spółki na najbliższe lata - poinformował radny Adam Włodarczyk.

- My nie dajemy tych pieniędzy, ale pożyczamy. Te środki zostaną zwrócone. Jestem także za pomocą dla szpitala. Wiem, że opozycja może wszystko, ale ciężar odpowiedzialności spada na ekipę rządzącą - powiedział przewodniczący Dariusz Wójcik. 

- Przyganiał kocioł garnkowi. Ostatnio odbyły się konsultacje społeczne i radomianie opowiedzieli się za ograniczeniem handlu w niedziele. PiS jednak z tym nic nie zrobiło. W sejmiku województwa mazowieckiego rządzi m.in. PSL, czyli wasz koalicjant. Przerzucanie na marszałka odpowiedzialności za finansowanie lotniska to błąd. Władze województwa też obowiązuje rachunek ekonomiczny - oświadczył radny Kazimierz Woźniak.

- Pan poseł bardzo rzadko bywa na sali obrad i pojawia się pan wtedy, gdy trzeba coś zburzyć. Dlaczego? Bo projekt lotniska jest promowany przez obecnego prezydenta i okazał się sukcesem. Gdyby pan był gospodarzem Radomia, to również robiłby pan wszystko, aby tę inwestycję utrzymać - uzupełnił radny Sławomir Adamiec.

- Jesteśmy w stanie poprzeć ten wniosek o referendum, ale pod kilkoma warunkami. Proszę o wyjęcie z piwnicy Sejmowej 2 mln podpisów ws. podwyższenia wieku emerytalnego oraz przyszłości Lasów Państwowych. Pana zachowanie to nic innego jak hipokryzja. Pojawił się pan na tej sali obrad po bardzo długiej przerwie. Pana obecność tutaj to nic innego jak początek kampanii wyborczej. Władze spółki Port Lotniczy Radom jak powietrza potrzebują dobrej atmosfery wokół tego projektu, bo prowadzone są rozmowy z potencjalnymi inwestorami - dodał radny Jakub Kowalski.

- Po wystąpieniu pana posła muszę zareagować. Prawdą jest to, że lotnisko jest finansowane z budżetu miasta. Jednak w tym momencie warto zastanowić się nad tym, dlaczego Platforma Obywatelska nie zaangażowała się w to, aby Port Lotniczy Radom był wspierany przez samorząd województwa mazowieckiego. Nasze lotnisko to przedsięwzięcie o charakterze lokalnym - powiedział europoseł Zbigniew Kuźmiuk. 

Głos zabiera poseł Radosław Witkowski. - Moja obecność na sesji wiąże się z dofinansowaniem Portu Lotniczego Radom sumą 18 mln zł. Należy pogratulować, że udało się lotnisko wpisać do rejestru lotnisk użytku publicznego. Teraz jednak musimy zapytać, co dalej? Zwracam się z apelem o przyjęcie wniosku ws. przeprowadzenia referendum na temat dalszego finansowania Portu z budżetu miasta. Konsultujemy z mieszkańcami różne sprawy. W tej chwili uważamy, że radomianie mają prawo wypowiedzieć się w tej kwestii, bo widzimy, że ten projekt generuje coraz wyższe koszty. 

Radni przyjęli protokoły z poprzednich sesji.

Już wiemy, że radni nie zajmą się dzisiaj nowym projektem uchwały ws. ograniczenia handlu w niedziele. Za debatą nad tym wnioskiem zagłosowało za mało radnych.

9.05 - początek sesji 

9.03 - radni zajmują miejsca na sali obrad

MS/foto. Archiwum

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjMiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iLy9yLmNvemFkemllbi5wbC9zZXJ2ZXIvd3d3L2RlbGl2ZXJ5L2FzeW5janMucGhwIj48L3NjcmlwdD4=
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjMiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iLy9yLmNvemFkemllbi5wbC9zZXJ2ZXIvd3d3L2RlbGl2ZXJ5L2FzeW5janMucGhwIj48L3NjcmlwdD4=

#WieszPierwszy

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE1IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE1IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE5IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE5IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+

Polecamy