Przegląd samochodu dwa razy w roku?

Przegląd samochodu dwa razy w roku?
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

Kierowcy starszych pojazdów już niedługo będą musieli rozbić przeglądy samochodów dwa razy w roku. Tak każą nam przepisy unijne.

- Właściciele starszych samochodów będą musieli wykonywać badania techniczne dwa razy w ciągu roku. Tak na przykład będzie w przypadku aut, które mają 11 lat. Ilość kontroli samochodów będzie zależała od grupy pojazdu i od jego wieku - dowiedzieliśmy się od  Daniela Czubaka, radomskiego diagnosty, który dowiedział się o tym podczas szkoleń dla diagnostów, jakie ostatnio zorganizowano w Radomiu. - Wynika to z faktu, że musimy dostosować polskie przepisy do tych panujących w Unii Europejskiej.

Polska musi dostosować obowiązujące przepisy do tych, które stosuje się w UE. Po ich wprowadzeniu będziemy mogli rejestrować samochody posiadające kierownicę po prawej stronie, co w tym momencie jest niedopuszczalne. Co ważne - prawdopodobnie będziemy kontrolować stan techniczny swoich samochodów dwa razy w roku. Czyli dwa razy więcej zapłacimy badania techniczne.

Skontaktowaliśmy się z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej. Niestety, odpowiedzi jakie uzyskaliśmy, są bardzo ogólnikowe.

- Rzeczywiście, resort podjął prace nad opracowaniem nowego rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Zmienione mają zostać czynności kontrolne oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdu - dowiedzieliśmy się od rzecznika prasowego MTBiGW Mikołaja Karpińskiego. - Opracowano nowe brzmienie przepisów dotyczących w szczególności badań technicznych autobusów o dopuszczalnej prędkości do 100 km/h, taksówek, pojazdów samochodowych uprzywilejowanych, pojazdów przystosowanych do zasilania gazem, a także pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania.

Rzecznik przyznał tylko, według nowych przepisów przewidziane są dodatkowe badania pojazdów:

- Zaproponowane aktualne rozwiązania legislacyjne spowodują, iż stawka za przeprowadzenie okresowego badania technicznego będzie zwiększona o kwotę wynikającą z uwzględnienia w jego toku zakresu dodatkowego badania technicznego, co przyniesie pośrednio wymierny efekt finansowy dla przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Rozporządzenie nie wprowadza zmian w zakresie interwałów czasowych przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

- Zgodnie z zapisami rozporządzenia, przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Rozporządzenie zostało już podpisane przez ministra właściwego do spraw transportu i w najbliższym czasie zostanie skierowane do publikacji - tłumaczy Karpiński.

Aktualnie w Radomiu i powiecie działa blisko 40 stacji kontroli.

k.sierka.cozadzien@op.pl

Karolina Sierka

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy