Radio Rekord Radom 29 lat z Wami Radio Rekord Radom 29 lat z Wami
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjEiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iLy9yLmNvemFkemllbi5wbC9zZXJ2ZXIvd3d3L2RlbGl2ZXJ5L2FzeW5janMucGhwIj48L3NjcmlwdD4=
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjEiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iLy9yLmNvemFkemllbi5wbC9zZXJ2ZXIvd3d3L2RlbGl2ZXJ5L2FzeW5janMucGhwIj48L3NjcmlwdD4=

PORADY PRAWNE: Alimenty z funduszu - jak się o nie ubiegać?

PORADY PRAWNE: Alimenty z funduszu - jak się o nie ubiegać?


Może się bowiem okazać, że mimo iż dysponujemy prawomocnym orzeczeniem sądu przyznającym nam alimenty na dziecko, drugi rodzic faktycznie nam tych alimentów nie wypłaca, a komornik nie jest w stanie tych środków wyegzekwować – bo dłużnik nie dysponuje żadnym majątkiem, nie pracuje itd. Wówczas alternatywą pozostaje Fundusz Alimentacyjny, który powstał w celu zabezpieczenia zaspokajania podstawowych potrzeb najbardziej potrzebujących.

Od czego zacząć?

W pierwszej kolejności należy złożyć w sądzie pozew o alimenty. Jeżeli mimo zasądzenia alimentów przez sąd, dłużnik dalej nie płaci, sprawę należy skierować do komornika, który będzie się starał wyegzekwować alimenty od dłużnika w trybie postępowania egzekucyjnego. Dopiero brak skuteczności po stronie komornika uprawnia nas do złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji (otrzymamy je od komornika, który prowadzi postępowanie egzekucyjne).

Alimenty z Funduszu – nie dla wszystkich.

Świadczenia wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego mają na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb dzieci. Dlatego też świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo (art. 9 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewiduje też kryterium dochodowe - świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Jak obliczyć dochód?

Dochód ustalany dla celów ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oblicza się w przeliczeniu na członka rodziny.

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjciIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjciIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+

Rodzina oznacza odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy oraz samego uprawnionego. Do członków rodziny nie wlicza się: dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim oraz rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.

Jeżeli więc przykładowo osoba uprawniona do alimentów ma ukończone lat 18 i ma zasądzone alimenty od obojga rodziców (orzeczeniem sądu opatrzonym klauzulą wykonalności), to dochód uzyskiwany przez rodziców nie będzie się wliczał do dochodu obliczanego dla potrzeb ustalenia prawa do świadczeń z Funduszu – chociażby jeden z rodziców płacił alimenty dobrowolnie, a świadczenia z Funduszu miałyby dotyczyć jedynie zaległości niewypłacanych przez drugiego rodzica.

W celu obliczenia dochodu należy zsumować dochody wszystkich członków rodziny uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, a następnie podzielić je przez 12 (ilość miesięcy w roku) oraz przez liczbę członków rodziny.

Okres świadczeniowy  z kolei oznacza okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego

WAŻNE: w przeciwieństwie do dochodu obliczanego na poczet uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych, do dochodu ustalanego na poczet ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie dolicza się świadczeń uzyskiwanych z Funduszu.

Przykładowo: staramy się o świadczenia z funduszu na okres od 1 października 2014 do 30 września 2015; rodzina składa się z następujących członków: matka (M), córka lat 12 (C), syn lat 10 (S1) i syn lat 21, kontynuujący naukę (S2); dochód w roku 2013 otrzymywała jedynie matka (M): 15.600 zł w skali roku i syn (S2): 14.000 zł. W roku 2013 każde z dzieci otrzymywało po 400 zł z Funduszu.

Sposób obliczenia dochodu w przeliczeniu na członka rodziny:

1.Sumujemy dochód wszystkich członków rodziny: 15.600 zł + 14.000 zł = 29.600 zł

2.Dzielimy uzyskaną sumę przez 12: 29.600 zł / 12 = 2466,66 zł

3.Dzielimy tę kwotę przez ilość członków rodziny: 2466,66 zł / 4= 616,66 zł

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjQxIiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjQxIiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+

Taka wysokość dochodu spełnia kryterium wskazane w ustawie bowiem nie przekracza kwoty 725 zł.

Gdybyśmy obliczali dochód na poczet ustalenia prawa od świadczeń rodzinnych, wówczas należałoby uwzględnić też dochód uzyskiwany jako alimenty z Funduszu.

Wysokość świadczenia

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Oznacza to, że Fundusz wypłaci nam taką kwotę, jaką mamy przyznaną przez Sąd, jednak nie więcej niż 500 zł. Jeżeli więc orzeczeniem Sądu mamy przyznane alimenty w wysokości po 400 zł miesięcznie, świadczenie z Funduszu wyniesie 400 zł, jeżeli orzeczeniem Sądu mamy przyznane alimenty w wysokości po 700 zł miesięcznie, świadczenie z Funduszu wyniesie 500 zł.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej – w przypadku gminy Miasta Radomia przyjmowaniem wniosków zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu.

Kancelaria Adwokacka adwokat Kamila Sznyrowska ul. Moniuszki 20, Radom, tel. (48) 381 66 00, www.sznyrowska.pl

 

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjMiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iLy9yLmNvemFkemllbi5wbC9zZXJ2ZXIvd3d3L2RlbGl2ZXJ5L2FzeW5janMucGhwIj48L3NjcmlwdD4=
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjMiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iLy9yLmNvemFkemllbi5wbC9zZXJ2ZXIvd3d3L2RlbGl2ZXJ5L2FzeW5janMucGhwIj48L3NjcmlwdD4=

#WieszPierwszy

Najnowsze wiadomości

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE1IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE1IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+

Najczęściej czytane

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE5IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE5IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+

Polecamy