Radio Rekord Radom 29 lat z Wami Radio Rekord Radom 29 lat z Wami
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjEiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iLy9yLmNvemFkemllbi5wbC9zZXJ2ZXIvd3d3L2RlbGl2ZXJ5L2FzeW5janMucGhwIj48L3NjcmlwdD4=
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjEiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iLy9yLmNvemFkemllbi5wbC9zZXJ2ZXIvd3d3L2RlbGl2ZXJ5L2FzeW5janMucGhwIj48L3NjcmlwdD4=

PO: Przez błąd urzędników stracimy 7,7 mln!

PO: Przez błąd urzędników stracimy 7,7 mln!
Radomska Platforma Obywatelska krytykuje magistrat za błędne przygotowanie wniosku o dofinansowanie praktyk dla uczniów szkół technicznych. W sumie chodzi prawie o 8 mln zł. - Niestety, ale urzędnicy działają opieszale i przez to straciliśmy duże pieniądze - mówi radny Jerzy Zawodnik.

Sprawa dotyczy projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który zwiększa atrakcyjność szkolenia zawodowego.

- Pod koniec 2012 roku Urząd Miejski złożył stosowny wniosek o dofinansowanie. Do radomskich szkół miało trafić około 7,7 mln zł na staże i szkolenia dla uczniów. Co ważne, 40 procent sumy miało zostać przeznaczone na doposażenie sal dydaktycznych. W sumie pomoc miała trafić do 10 placówek. Niestety, ale nasz wniosek został odrzucony na etapie formalnym weryfikacji podań. Powód? Urzędnicy chcieli za przyznane pieniądze wyposażyć biuro, które kontrolowałoby realizację projektu. Konkretnie chodziło o zakup komputerów, drukarek i aparatu fotograficznego. Takie działania są stosowane w ramach wsparcia z Unii, ale nie w tym przypadku. Przez zwykłe niedopatrzenie i chytrość miasto nie pozyskało dużych pieniędzy, a uczniowie lepszych warunków do nauki - mówi radny Jerzy Zawodnik.

Zdaniem opozycji to już kolejne zaniedbanie ze strony miejskich urzędników przy opracowywaniu wniosków o zewnętrzne wsparcie.

- Podobnie wyglądała sytuacja, gdy Radom starał się o udział w projekcie "Cyfrowa szkoła". Wtedy również osoby odpowiedzialne za tworzenie wniosków nie popisały się i nie dotrzymały terminów. Apelujemy, żeby władze wreszcie dopilnowały kwestii finansowych, bo na kolejne pomyłki nas po prostu nie stać - dodaje radny Waldemar Kordziński. 

Po konferencji PO, magistrat wystosował wyjaśnienie, które zamieszczamy poniżej. Ryszarda Kitowska z Zespołu Informacji Prasowej i Publicznej Kancelarii Prezydenta informuje w nim m.in., że Gmina Miasta Radomia zamierzała skierować sprawę oceny przedmiotowego wniosku na drogę sądową:

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjciIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjciIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+

"Przyczyną odrzucenia wniosku Gminy Miasta Radomia były rozbieżności między wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a dokumentacją konkursową przygotowaną przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz nieprecyzyjnymi zapisami w poszczególnych częściach dokumentacji konkursowej. Jeśli więc mowa o „zaniedbaniach i opieszałości” urzędników, to na pewno te oceny nie odnoszą się do urzędników miejskich.

Projekt był skierowany do uczniów 10 szkół zawodowych: Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług, ZSZ im Hubala, ZSZ nr 3, ZS Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej, ZS Budowlanych, ZS Ekonomicznych, ZS Elektronicznych, ZS Samochodowych, ZS Spożywczych i Hotelarskich, ZS Technicznych. Wartość omawianego projektu wynosi 7 771 600,00 PLN, wysokość wnioskowanego dofinansowania 6 780 721,00 PLN. Na organizację staży i praktyk zawodowych zaplanowano 7 145 000,00 PLN. Na cross-financing zaplanowano 2 176 200,00


W ramach zadania „zarządzenie projektem” w ramach cross-financingu zaplanowano zakup trzech laptopów z oprogramowaniem systemowym za kwotę 7 500 PLN i jednego aparatu fotograficznego do przygotowywania dokumentacji fotograficznej projektu za 1 000 PLN, jednego urządzenia wielofunkcyjnego do biura projektu za 1400, 00 PLN

Wniosek nie przeszedł pozytywnie oceny formalnej. Zarzut Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dotyczył wskazania wydatków objętych cross-financingiem w zadaniu „Zarządzanie projektem”, co w interpretacji MJWPU oznacza, że nie zostało spełnione 6 kryterium dostępu: „Maksymalna wysokość cross - financingu w projektach realizowanych w ramach niniejszego typu operacji wynosi 40% wartości projektu. Jednocześnie wydatki w ramach cross- financingu mogą być ponoszone wyłącznie na wyposażenie warsztatów szkolnych i/lub pracowni praktycznej nauki zawodu/pracowni zajęć praktycznych”.

Zdaniem Urzędu Miejskiego, powyższe kryterium dotyczy jedynie typu operacji (projektu), który zgodnie z obowiązującą dokumentacją konkursową dla konkursu nr 2/POKL/9.2/2012 brzmi „programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia”. Wobec powyższego Gmina Miasta Radomia zaplanowała w zadaniach, w ramach cross-financingu, jedynie wydatki na wyposażenie warsztatów i pracowni szkolnych, zachowując limit procentowy.

Zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków w ramach POKL w tym stosowania cross-financingu określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Zasadach finansowania POKL dopuszczalne są zakupy sprzętu objętego cross-financingiem do zarządzania projektem. Dodatkowo o takiej możliwości świadczą zapisy w dokumentacji konkursowej w przedmiotowym konkursie, np. na str. 24. Na tej podstawie na etapie przygotowywania wniosku zaplanowano zakup aparatu fotograficznego, urządzenia wielofunkcyjnego i laptopów –  na kwotę 9 900 zł (uzasadniając zakup pod szczegółowym budżetem).

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjQxIiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjQxIiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+

Z uwagi na rozbieżności między wytycznymi MRR, zasadami finansowania POKL a dokumentacją konkursową przygotowaną przez Mazowiecką jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz nieprecyzyjnymi zapisami w poszczególnych częściach dokumentacji konkursowej, z których nie wynika, że w zadaniu zarządzanie projektem nie można ujmować kosztów objętych cross-financingiem, Gmina Miasta Radomia złożyła protest w odniesieniu do oceny formalnej przedmiotowego projektu. Protest nie został jednak uwzględniony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, wniosek nie został skierowany do ponownej oceny formalnej, a następnie merytorycznej i w konsekwencji nie mógł uzyskać dofinansowania.

Wobec sprzeczności zapisów dokumentacji konkursowej sporządzonej przez MJWPU z krajowymi wytycznymi Gmina Miasta Radomia zamierzała skierować sprawę oceny przedmiotowego wniosku na drogę sądową. Niejednoznaczność zapisów w dokumentacji konkursowej wprowadzała bowiem w błąd podmioty aplikujące o dofinansowanie – ograniczenie wydatków w ramach cross-financingu dotyczyło bowiem typu operacji (programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia), a nie całego projektu,  jak to interpretowano na etapie oceny formalnej. 

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że nie byłoby możliwe ponowne aplikowanie przez Gminę na ten sam zakres działań, podjęto decyzję o odstąpieniu od drogi sądowej i złożeniu wniosku aplikacyjnego w kolejnym konkursie – nr 1/POKL/9.2/2013". 

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjMiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iLy9yLmNvemFkemllbi5wbC9zZXJ2ZXIvd3d3L2RlbGl2ZXJ5L2FzeW5janMucGhwIj48L3NjcmlwdD4=
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjMiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iLy9yLmNvemFkemllbi5wbC9zZXJ2ZXIvd3d3L2RlbGl2ZXJ5L2FzeW5janMucGhwIj48L3NjcmlwdD4=

#WieszPierwszy

Najnowsze wiadomości

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE1IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE1IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+

Najczęściej czytane

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE5IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE5IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+

Polecamy