Budowa linii kolejowej Warszawa - Radom zagrożona?

Budowa linii kolejowej Warszawa - Radom zagrożona?
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


Poniżej listo posła Marka Suskiego skierowany do mediów, w załączniku pismo skierowane do Ewy Kopacz  oraz odpowiedź na wcześniejszą interpelację posła.

"Szanowni Państwo, w dniu 12 lipca 2012 r. w interpelacji skierowanej do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poprosiłem o odpowiedź na pytanie, jaki jest realny termin ukończenia modernizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Okęcie – Radom i rozliczenia tej inwestycji.

Z odpowiedzi na moją interpelację podpisanej w dniu 13.08.2011 r. przez Patrycję Wolińską–Bartkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dowiadujemy się, że ze względu na liczne problemy i opóźnienia powstałe przy opracowywaniu dokumentacji projektowej PKP PLK S.A. zaproponowała realizację projektu Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom z podziałem na II etapy. Etap I obejmujący odcinek I Warszawa Okęcie – Warka zostałby zrealizowany do 2015 r. i rozliczony w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Etap II obejmujący odcinek Warka – Radom zostałby zrealizowany w latach 2014-2017 i byłby sfinansowany ze środków kolejnej perspektywy finansowej.

Jeżeli propozycja PKP uzyska akceptację ministerstwa, może to oznaczać, że radomianie przez długie lata nie doczekają się remontu torów w kierunku Warszawy. Nie ma bowiem żadnej pewności, że w ramach nowej perspektywy finansowej UE ponownie uda się pozyskać środki na dokończenie modernizacji linii kolejowej.

W związku z powyższym w dniu dzisiejszym wystosowałem list (w załączeniu) do Marszałka Sejmu RP Pani Ewy Kopacz z wezwaniem do podjęcia jak najszybszych działań zmierzających do zrealizowania tej kluczowej dla Ziemi Radomskiej inwestycji, w terminie który został wielokrotnie obiecany wyborcom.

Z poważaniem,Marek Suski, Poseł na Sejm RP"


ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ POSŁA

LIST DO EWY KOPACZ

RED

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy