PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjEiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iLy9yLmNvemFkemllbi5wbC9zZXJ2ZXIvd3d3L2RlbGl2ZXJ5L2FzeW5janMucGhwIj48L3NjcmlwdD4=
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjEiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iLy9yLmNvemFkemllbi5wbC9zZXJ2ZXIvd3d3L2RlbGl2ZXJ5L2FzeW5janMucGhwIj48L3NjcmlwdD4=

Biegiem dla Pawełka - już w niedzielę

Biegiem dla Pawełka - już w niedzielę
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ
W nie­dzielę, 20 wrze­śnia w Parku Le­śni­czówka Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” or­ga­ni­zuje cha­ry­ta­tywną im­prezę „Bieg dla Pa­wełka”, pod­czas której zbierane będą pieniądze na przeprowadzenie przeszczepu  komórek macierzystych dla 7 mie­sięcz­nego Pa­wełka Kra­jew­skiego.

Po­czątek im­prezy o godz. 10.00. O godz.  11.30 po­bie­gniemy par­ko­wymi alej­kami w Biegu dla Pa­wełka na dy­stansie ok. 1,5 ki­lo­metra. W biegu może wziąć udział każdy, bez względu na wiek. Opłata star­towa – do­rośli 20 zło­tych, dzieci i mło­dzież – 10 zło­tych. Każdy uczestnik biegu otrzyma pa­miąt­kowy button, oraz weźmie udział w lo­so­waniu wielu na­gród.

Już teraz  do roz­lo­so­wania – 2 wy­jazdy na ma­raton w Bu­da­peszcie, pul­so­metry, sprzęt spor­towy i wiele, wiele in­nych.

Od go­dz. 12.00 do 13.30  ani­ma­torzy prze­pro­wadzą szereg gier i zabaw z na­gro­dami. O go­dz. 13.30 rozlosowane zostaną nagrody dla uczestników biegu.

W parku jed­no­cze­śnie z Bie­giem dla Pa­wełka ro­ze­grane zo­staną biegi cyklu Grand Prix Ra­domia w biegach. Do udziału za­pra­szamy nie tylko bie­gaczy, ale rów­nież wszyst­kich ludzi do­brego serduszka.

Na stronie bie​giem​radom​.pl, i na  fa­ce­booku bę­dą na bie­żąco za­miesz­czane in­for­macje do­ty­czące Biegu dla Pa­wełka i listy dar­czyńców i wolontariuszy.

Im­prezę re­ali­zu­jemy z po­mocą Ca­ritas Die­cezji Radomskiej.

Zapisać się na bieg można bezpośrednio przed biegiem lub elektronicznie TUTAJ

O Pawełku pisaliśmy TUTAJ

KS, Biegiem Radom / fot. cozadzien.pl

loading...
Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjMiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iLy9yLmNvemFkemllbi5wbC9zZXJ2ZXIvd3d3L2RlbGl2ZXJ5L2FzeW5janMucGhwIj48L3NjcmlwdD4=
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjMiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iLy9yLmNvemFkemllbi5wbC9zZXJ2ZXIvd3d3L2RlbGl2ZXJ5L2FzeW5janMucGhwIj48L3NjcmlwdD4=

#WieszPierwszy

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE1IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE1IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE5IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE5IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+

Polecamy