Nagroda Świętego Kazimierza - zgłoś kandydata

Nagroda Świętego Kazimierza - zgłoś kandydata
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury, popularyzację dziedzictwa kulturowego i historii Radomia oraz za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury w naszym mieście. Wręczana jest podczas Kazików, czyli odbywających się na początku marca miejskich uroczystości ku czci patrona Radomia i diecezji radomskiej - świętego Kazimierza Jagiellończyka. Jej fundatorem jest prezydent.

Kandydata – zarówno osobę, jak i instytucję – może zgłosić każdy z nas. Zgłoszenia - wraz z uzasadnieniem takiego, a nie innego wyboru - należy składać w sekretariacie Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” do 19 lutego, w formie papierowej. Można je również wysyłać pocztą, ale z zastrzeżeniem, że muszą dotrzeć do Resursy do 19 lutego; nie decyduje data stempla, ale data doręczenia.

Pierwszą Nagrodę Świętego Kazimierza – za rok 2008 otrzymał Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia. Kolejni laureaci to Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego, historyk Przemysław Bednarczyk, Renata Metzger, dyrektor OKiSz „Resursa Obywatelska” oraz druh Mirosław Mazurkiewicz i historyk Sebastian Piątkowski.

nika/ fot. archiwum

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy