Rok Kolbergowski rozpoczęty!

Rok Kolbergowski rozpoczęty!
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


Przysuchę wybrano nieprzypadkowo – to tutaj wszak przyszedł na świat, 22 lutego 1814 roku, późniejszy wielki etnograf, folklorysta i kompozytor Oskar Kolberg. Podczas uroczystości inauguracyjnych w Domu Kultury odbyły się dwa koncerty. Podczas obu goście mieli okazję zapoznać się z twórczością samego Kolberga. Zaprezentowali ją artyści z Akademii Muzycznej w Poznaniu, zaangażowani w realizowane przez rodzinę Kolbergów wydawnictwo kompozycji muzycznych etnografa. Dwa występy dał też zespół regionalny Mogilanie - laureat Nagrody im. Oskara Kolberga w 2010 roku.

Pierwszy koncert zakończyli muzycy ludowi z okolic Przysuchy – kapele Tadeusza Jedynaka i Mateusza Niwińskiego oraz śpiewaczka Maria Siwiec z zespołu Gałconecki i jej uczennice. W drugim koncercie na zakończenie zaprezentowała się kapela krakowska. Zaproszeni do przysuskiego Domu Kultury obejrzeli również widowisko „Comber Babski”. To zwyczaj praktykowany na koniec karnawału, w zapusty. Przedstawia zabawę w karczmie z dominującą rolą kobiet, z udziałem panien i kawalerów. Przy muzyce kapeli śpiewano i tańczono polki, mazurki, oberki, sztajery i krakowiaki.

Zobacz galerię zdjęć


Wszyscy chętni mogą też zwiedzić Muzeum im. Oskara Kolberga. Poza wystawą stałą „Oskar Kolberg (1814-1890). Folklorysta, etnograf, kompozytor”, w placówce przygotowano też ekspozycję czasową „Muzyka tradycyjna i instrumentarium ludowe z regionu radomskiego”. Jej tematem jest muzyka wiejska okolic Przysuchy, postaci twórców i wykonawców, znanych mistrzów z okolicznych wsi (m.in. Jana Gacy, Piotra Gacy, Tadeusza Jedynaka, Wiesławy Gromadzkiej, Adama Tarnowskiego, Jana Kmity, Tadeusza Lipca, Marii Siwiec, w tym wielu laureatów Nagrody im. Oskara Kolberga) oraz ich młodych uczniów z miast (m.in. z Warszawy, Krakowa, Torunia, Lublina, Olsztyna).

Zobacz galerię zdjęć, cz. II

Dopełnieniem jest kolekcja – z Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - wiejskich instrumentów najbardziej popularnych i najczęściej używanych na wsi w okolicach Przysuchy (skrzypce, basy, bębenki, harmonie trzyrzędowe), których historia wiąże się z postaciami znanych muzykantów (np. basy Walentego Mareckiego z Brogowej) i wykonawców instrumentów (bębenek z brzękadłami i baraban Stanisława Lewandowskiego z Brogowej). Ikonografię tematu prezentują obrazy Andrzeja Bieńkowskiego (malarza i etnografa dokumentującego muzykę wiejską wielu regionów Polski oraz Ukrainy i Białorusi, autora książek, filmów, nagrań, dokumentacji fotograficznej) ze zbiorów Muzeum w Przysusze. Z kolei fotografie Piotra Baczewskiego stanowią artystyczną dokumentację projektów realizowanych od kilku lat we wsiach południowego Mazowsza. Oddają emocje i klimat spotkań, warsztatów, wspólnych zabaw skupiających nosicieli tradycji, członków wiejskich społeczności oraz młodych mieszkańców miast zafascynowanych muzyką tradycyjną okolic Przysuchy. Przedstawiają portrety najlepszych muzykantów, śpiewaków i tancerzy, ich rolę mistrzów przekazujących miejscowe tradycje muzyczne młodym śpiewakom i muzykantom.

Wystawa będzie czynna do końca listopada.

RED, fot. M.S.

.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

#WieszPierwszy

Polecamy