Radio Rekord Radom 29 lat z Wami Radio Rekord Radom 29 lat z Wami
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjEiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo=
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjEiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo=

Pracownicy uniwersytetu w Radomiu grożą strajkiem!

Pracownicy uniwersytetu w Radomiu grożą strajkiem!

Pracownicy Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu przesłali list do Ministra Nauki i Szkolnictw Wyższego Barbary Kudryckiej, w którym przedstawiają swoją opinię na temat aktualnego stanu uczelni oraz tego w jaki sposób są traktowani. Zapowiadają akcję protestacyjną. Wskazują na nepotyzm i złe zarządzanie finansami na uczelni. Czekamy na odpowiedź ministerstwa. Poniżej treść listu.


"Jako pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (do niedawna Politechniki Radomskiej), chcemy poinformować o sytuacjach dotyczących naszej Uczelni, o których jako organ nadzoru nad publicznymi uczelniami powinna Pani wiedzieć. Są ona następujące:

- W żaden sposób nie jesteśmy informowani o sytuacji finansowej i organizacyjnej Uczelni – istnieje podstawowy brak komunikacji pracodawcy z pracownikami, co powoduje naszą frustrację, niepewność, nie identyfikowanie się ze zmianami oraz narastanie paraliżującej sytuacji strachu, czy wręcz paniki;

- Od dwu miesięcy pracownicy naukowo - dydaktyczni otrzymują tylko połowę wynagrodzenia, co przy rosnących kosztach utrzymania powoduje niemożność życia na podstawowym nawet poziomie, wpadamy w spiralę zadłużenia u rodziny, znajomych, w bankach – nie można w takiej sytuacji myśleć o rozwoju naukowym czy osobistym, zgodnie z piramidą potrzeb Maslowa. Należymy do elity intelektualnej naszego kraju, a podstawowym naszym problemem jest to skąd wziąć pieniądze na kupno dzieciom podręczników na nowy rok szkolny, na opłatę telefonu, na... Jest to upokarzające zwłaszcza w konfrontacji z naszymi mniej wykształconymi kolegami, którzy takich podstawowych problemów nie mają ;

- Uczelnia także zalega nam z wypłatą wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe za rok akademicki 2010/2011 – w niektórych wypadkach są to kwoty znaczne, przekraczające 10 tys. złotych na jednego pracownika;

- Nie otrzymaliśmy do dnia dzisiejszego wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe za rok akademicki 2011/2012 – stawkę mamy chyba najniższą w kraju 32 zł brutto (netto 22,40zł) – monter instalacji hydraulicznej życzy sobie za godzinę 40 zł netto;

- W rektoracie na stanowiskach kierowniczych zatrudnione są osoby będące na emeryturze i to nie tylko na jednym całym etacie, ale mają jeszcze pół etatu np. zajmują jeszcze stanowisko ds. obronnych itp. - tak więc, te osoby nie są zainteresowane jakimikolwiek zmianami na Uczelni skutecznie blokując wszelkie działania naprawcze i powodując skostnienie organizacji i pogłębianie sytuacji kryzysowej;

- Wszelkie działania oszczędnościowe odbywają się kosztem pracowników naukowo – dydaktycznych, natomiast nie dotykają pracowników administracji wyższych szczebli odpowiedzialnych za sporządzenie planu naprawczego;

- Pracownicy administracji we wrześniu otrzymali pełne wynagrodzenie, pracownicy naukowo-dydaktyczni tylko połowę – przeczy to zasadzie równego traktowania pracowników przez pracodawcę, ma za zadanie poróżnić pracowników Uczelni, a ponadto do pracowników administracyjnych należy także Rektor, Kanclerz, Kwestor, inni uprzywilejowani kierownicy działów – jak oni mogliby podjąć decyzję o niewypłaceniu sobie wynagrodzenia!

- Władze Uczelni bezprawnie korzystają, ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, finansując z niego koszty bieżącej działalności i nie wypłacając z nich świadczeń pracownikom zgodnych z Regulaminem ZFŚS;

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjciIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjciIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+

- Kanclerz Uczelni, Pan. Mariusz Początek prowadzi akcję sabotażową wobec niektórych kierunków studiów niestacjonarnych, poprzez nakaz nie rozkładania na raty opłaty za studia, podczas gdy inne uczelnie publiczne i niepubliczne istniejące w Radomiu walcząc o studentów, rozkładają im czesne na możliwie dogodne raty – efekt jest taki, że studenci wycofują swoje dokumenty rekrutacyjne składając je w bardziej „przyjaznych” uczelniach, co w konsekwencji pogłębia jeszcze zapaść finansową Uniwersytetu;

- Kanclerz Uczelni jest jednocześnie radnym gminy Bemowo z ramienia SLD do 2014r. - trudno zatem sobie wyobrazić rzetelne pełnienie obu tych funkcji jednocześnie – czy na posiedzenia Rady Gminy w Warszawie Pan Kanclerz jest zwalniany z pracy w Radomiu, czy też będąc w Radomiu nie uczestniczy w posiedzeniach Rady – a za wszystko otrzymując wynagrodzenie w pełnej wysokości;

- Wybory władz Uczelni zwykle są farsą nie zaś prawdziwą demokratyczną samorządnością – proszę zauważyć, że we władzach Uczelni od lat ciągle występują te same osoby tylko w różnej konfiguracji – raz rektora, raz prorektorów, nikt nowy nie jest dopuszczany a nazwiska rektorów i prorektorów są znane na długo przed wyborami;

- To samo istnieje na wydziałach – do rady wydziału dostają się ciągle te same osoby, dziekani i prodziekanami ci sami tylko zmiana konfiguracji, i przed wyborami znane są ich personalia !

- Na Uczelni kwitnie w sposób zatrważający nepotyzm, zatrudnianie członków rodzin jest na porządku dziennym zarówno w administracji, jak i na etatach naukowo-dydaktycznych w Katedrach, te osoby są na etacie, ale nikt nigdy nie widział ich na zajęciach ze studentami, ani też nie czytał ich prac naukowych; sekretarze katedr mają nakaz, aby nie przydzielać takim osobom zająć dydaktycznych jak również prac organizacyjnych;

- Lektura alfabetycznego spisu telefonów na Uczelni daje przekonanie, że wielość tych samych nazwisk nie jest przypadkowa;

- Członkowie zespołów przygotowujących ponad pół roku dokumentację przystosowującą programy studiów do Krajowych Ram Kwalifikacji nie zostali w żaden sposób wynagrodzeni za tę ciężką i żmudną pracę, choć według naszej wiedzy, środki na ten cel zostały przekazane Uczelni;

- Rektor wydał polecenie służbowe skierowane tylko do niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych, by przez 4 dni w tygodniu przebywali w miejscu pracy od godz. 9.00 do 14.00 – decyzja taka jest niezgodna z uregulowaniami art. 130 ust.1 Prawa o szkolnictwie wyższym, nie została włączona do Regulaminu pracy, nie wiemy czy została zaakceptowana przez Senat. Ponadto prowadzimy też zajęcia na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w soboty i niedziele – co będzie kiedy zgodnie owym poleceniem wybierzemy sobie dni „odsiadki w pracy” w ciągu tygodnia roboczego i nie będziemy przychodzili na zajęcia w soboty i niedziele – grozi to paraliżem całego procesu kształcenia i drastycznym obniżeniem jego jakości. Decyzja ta ma również reperkusje praktyczne dla niesamodzielnej kadry naukowej – niemożność dodatkowego zatrudnienia w innej uczelni, jak również zastraszenie kadry, bowiem regulacja ta ma na celu, kolokwialnie mówiąc, znalezienie haka na niesubordynowanych i na tej podstawie zwolnienie ich z pracy;

- Rozumiemy, że ograniczenie kosztów działalności Uczelni poprzez zwolnienie części pracowników jest niezbędne wobec mniejszej liczby studentów, jednakże klucz zwalniania jest dla nas niejasny, bowiem częstokroć zwalniani są pracownicy młodzi, rozwojowi z wszczętymi przewodami doktorskimi a pozostawiani starsi, bez doktoratów, od lat pracujący w urzędach czy prowadzący działalność gospodarczą poza Uczelnią, nie zainteresowani żywotnie zachodzącymi tu pozytywnymi ale i negatywnymi zmianami;

- Zdarzają się niejednokrotnie takie sytuacje, że jeden pracownik, mimo pensum 240 h, jest obciążony w roku ponad 500 godzinami (ponad 240 h to tzw. nadgodziny, za które Uczelnia i tak nie płaci), inny zaś ma np. 130 h, a więc nie jest dociążony i pobiera pełne wynagrodzenie, a ponadto nie jest zagrożony zwolnieniem będąc kolegą poprzedniego lub obecnego rektora;

Pani Minister, pismo niniejsze jest wyrazem najwyższej frustracji, zaniepokojenia i rozgoryczenia sytuacją na naszej Uczelni.

Dotąd milczeliśmy znosząc cierpliwie odbieranie nam kolejnych składników wynagrodzenia, nakładania dodatkowych obowiązków, podnoszenia ilości godzin pracy i nie wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe od 2 lat. Mieliśmy nadzieję, że dzięki temu sytuacja Uczelni ulegnie szybszej poprawie, a także nie chcieliśmy psuć dobrego jej wizerunku, co jak przewidywaliśmy odbiłoby się na liczbie studentów zainteresowanych studiami u nas.

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjQxIiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjQxIiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K

W obecnej jednak sytuacji, nie widząc możliwości jakiejkolwiek współpracy z władzami Uczelni, zwracamy się z prośbą do Pani Minister o spotkanie z pracownikami w Auli Głównej przy ul. Chrobrego 31, przed rozpoczęciem roku akademickiego, bowiem rozważamy podjęcie akcji protestacyjnej polegającej na nie prowadzeniu od 1 października 2012r. zajęć dydaktycznych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych.

W razie wyznaczenia terminu spotkania prosimy o zobowiązanie władz Uczelni do zamieszczenia informacji o nim na stronie internetowej Uczelni, gdyż boimy się, że wiadomość ta w inny sposób do nas nie dotrze.

Nie wierzymy także w uczciwą i rzetelną samosanację naszej Uczelni oraz sporządzenie realnego i uczciwego planu naprawczego przez władze Uczelni. Prosimy zatem o użycie instrumentów nadzorczych i kontrolnych przynależnych Ministrowi w stosunku do publicznej szkoły wyższej.

W obawie, że pismo to może do Pani Minister nie dotrzeć, rozsyłamy go także do innych instytucji zainteresowanych prawidłowym wydatkowaniem publicznych środków, a także do mediów.

Pozostajemy z poważaniem i w oczekiwaniu

Pracownicy naukowo – dydaktyczni

Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu"

źródło: http://kontakt24.tvn.pl/artykul,rozpaczliwa-sytuacja-pracownikow-uniwersytetu-w-radomiu,574214.html

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjMiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo=
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjMiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo=

#WieszPierwszy

Najnowsze wiadomości

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE1IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE1IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K

Najczęściej czytane

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE5IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE5IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0K

Polecamy