Prawie 100 tysięcy na szkolenia sportowe

Prawie 100 tysięcy na szkolenia sportowe
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

Prezydent Radomia ogłosił otwarty konkurs ofert, dotyczący realizacji programów szkolenia sportowego, z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych w formie dotacji na realizację tych zadań w roku 2014 wynosi 92.000 zł i może ulec zmianie.

Szkolenia mają być organizowane od lutego do końca roku 2014. W przypadku klubów wielosekcyjnych, każda dyscyplina składa osobną ofertę.

Do konkursu mogą przystąpić kluby sportowe realizujące zadania objęte celem publicznym,  działające na terenie Gminy Miasta Radomia, w tym także kluby działające w formie spółki prawa handlowego, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które nie otrzymały dotacji na realizację tego zadania w 2014 roku, posiadające w swoim dorobku punkty w systemie sportu młodzieżowego prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w 2013 roku.

Dotację na realizację zadań otrzymują oferenci, których oferty, jako najkorzystniejsze, zostaną wyłonione w postępowaniu konkursowym. Wymagany minimalny finansowy wkład własny oferenta wynosi co najmniej 10 procent kosztów całkowitych realizowanego zadania.

Dotacja gminna na realizację zadania może być przeznaczona na  realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu i wyposażenia sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, finansowanie wynagrodzeń kadry szkoleniowej.

Termin składania ofert upływa 29 stycznia. Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

źródło: UM Radom

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy