PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjEiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iLy9yLmNvemFkemllbi5wbC9zZXJ2ZXIvd3d3L2RlbGl2ZXJ5L2FzeW5janMucGhwIj48L3NjcmlwdD4=
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjEiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iLy9yLmNvemFkemllbi5wbC9zZXJ2ZXIvd3d3L2RlbGl2ZXJ5L2FzeW5janMucGhwIj48L3NjcmlwdD4=

Kierunek lekarski. Oświadczenie uczelni

Kierunek lekarski. Oświadczenie uczelni
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

Przypomnijmy, w październiku Polska Komisja Akredytacyjna wydała negatywną ocenę kierunku lekarskiego, realizowanego przez Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu na radomskim uniwersytecie. Komisja uznała, że nie spełniono kilku kryteriów w zakresie zajęć m.in. z fizjologii, anatomii prawidłowej, histologii, cytofizjologii, biologi medycznej, immunologi oraz chemii, ponieważ nie zostały osiągnięte efekty kształcenia, bo nie zapewniono studentom dostępu do prosektorium i odpowiedniego wyposażenia.

W tej sprawie władze uczelni zwołały konferencję, aby odnieść się do zarzutów komisji. Wówczas poinformowano, że zarzuty w zakresie braków uzyskania określonych efektów kształcenia są całkowicie chybione.

https://www.cozadzien.pl/edukacja/kierunek-lekarski-z-negatywna-ocena-pka/60345

Pod koniec ubiegłego tygodnia uniwersytet w związku medialnymi doniesieniami wydał oficjalne oświadczenie, w którym wyjaśnia całą sprawę, odnosząc się do zarzutów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jak również apeluje do lokalnych władz, „aby włączyły się w pomoc Uniwersytetowi, polegającą nie tylko na składaniu deklaracji, ale głównie na działaniu, np. wspólnym promowaniu kierunku lekarskiego czy zapewnieniu dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój kierunku. Powinna to być współpraca ponad podziałami, przede wszystkim tymi politycznymi”.

Poniżej w całości publikujemy oficjalne stanowisko uczelni w sprawie kierunku lekarskiego i oceny PKA:

 

"W odpowiedzi na artykuły prasowe dotyczące Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, które w ciągu ostatniego roku pojawiły się w mediach, Uczelnia przedstawia swoje stanowisko w tej sprawie.

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjciIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjciIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+

W ubiegłym miesiącu Uczelnia otrzymała negatywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) w sprawie kierunku lekarskiego prowadzonego na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Komisja uznała, iż nie spełniono kryteriów w zakresie zajęć z fizjologii, anatomii prawidłowej, histologii, cytofizjologii i embriologii, biologii medycznej, immunologii oraz chemii ponieważ nie zostały osiągnięte określone efekty kształcenia ze względu na niezapewnienie dostępu do odpowiedniej infrastruktury (prosektorium) oraz wyposażenia aparaturowego (preparaty histologiczne, wyposażenie pracowni chemicznej, fizjologii i biologii medycznej). Lokalne media, w tym przede wszystkim „Gazeta Wyborcza”, zajęły się tym tematem stawiając w negatywnym świetle Uczelnię, wywołując tym samym falę krytyki i zaniepokojenie wśród studentów i kandydatów tego kierunku.

W celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji informujemy, że Uczelnia przekazała do PKA odpowiedź na otrzymaną ocenę, która zawiera stosowną argumentację świadczącą o spełnieniu kryteriów i bezzasadności przedstawionych zarzutów. Ocena PKA jako niezależnego organu uprawnionego do dokonywania oceny spełniania warunków do prowadzenia kształcenia oraz oceny jego jakości na studiach I i II stopnia może (ale nie musi) wpłynąć na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie uprawnień do kształcenia na danym kierunku studiów.

Odpowiadając na zarzuty mediów dotyczące braku własnego prosektorium, pragniemy przede wszystkim wyjaśnić różnicę pomiędzy specyfiką zajęć z anatomii prawidłowej oraz anatomii patologicznej sekcyjnej, ponieważ przedstawianie tego w sposób uogólniony - mylenie pojęć i stosowanie ich zamiennie, wprowadza opinię publiczną w błąd. Zajęcia z anatomii prawidłowej odbywają studenci na pierwszym roku studiów – w chwili obecnej studenci cześć teoretyczną realizują w ramach zajęć na Uczelni z wykorzystaniem m.in. stołów sekcyjnych Anatomage i wirtualnych gogli VR. Służą przygotowaniu studentów do odbywania zajęć z udziałem prawdziwych zwłok i nabyciu wiedzy o budowie anatomicznej ciała człowieka. Część praktyczna zajęć (tj. 15 godzin) anatomii prawidłowej z modułem zajęć prosektoryjnych została zrealizowana podczas zajęć w Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie zawartego porozumienia. Do czasu zakończenia budowy własnego laboratorium do nauki anatomii – Collegium Anatomicum, wypełnienie modułu zajęć praktycznych w semestrze letnim 2019/2020 odbędzie się tak jak poprzednio w Uniwersytecie Olsztyńskim.

Zajęcia z anatomii patologicznej sekcyjnej, zgodnie z programem studiów, odbywają studenci trzeciego roku studiów, co będzie miało miejsce po raz pierwszy w bieżącym roku akademickim 2019/2020. W ramach tego przedmiotu przewidywane są zajęcia laboratoryjne oraz zajęcia w prosektorium i uzyskanie zaliczenia z wykonania sekcji zwłok. W celu wypełnienia obowiązku odbycia zajęć w prosektorium Uczelnia podpisała stosowną umowę z Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym w Radomiu oraz zakupiła urządzenia do prosektorium szpitalnego, które są przygotowane do umieszczenia w MSS.

Odnosząc się do pozostałych zarzutów informujemy, że:

– Prawdą jest, że część kadry nie ma aktualnego dorobku naukowego, jednakże pracownicy ci mają istotne doświadczenie dydaktyczne zdobyte w innych uczelniach medycznych, zaś profesor któremu zarzuca się specjalność nieadekwatną do prowadzonych zajęć to osoba z długoletnim stażem naukowym, prowadząca m.in. zajęcia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kierunku lekarskim. Systematycznie zwiększa się liczba naszych pracowników naukowo-badawczych. Zrezygnowaliśmy ze współpracy z osobami o zbyt niskich kompetencjach. Nasi pracownicy mają możliwość uzupełnienia dorobku naukowego poprzez prowadzenie badań naukowych dzięki bardzo istotnemu zwiększeniu bazy sprzętowej. Tytuły naukowe mają, w świetle nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, drugorzędne znaczenie – od naukowca oczekuje się przede wszystkim wartościowych badań i publikacji na światowym poziomie. W dokumentach przedstawionych Polskiej Komisji Akredytacyjnej istotnie nie wykazano pełnej obsady nauczycieli akademickich dla całego cyklu kształcenia, ponieważ nauczyciele są sukcesywnie zatrudniani do kolejnych, zgodnych z programem, dziedzin medycznych. Osiągnięcie pełnej obsady jest planowane na rok akademicki 2020/20201. Obecnie obowiązuje nas powszechnie na świecie przyjęta zasada, że o wartości uczonego nie tyle decydują osiągnięte tytuły i stopnie, co naukowy dorobek oraz praktyczne (w przypadku lekarzy) osiągnięcia kliniczne.

– Zarzuty w zakresie braków uzyskania określonych efektów kształcenia są całkowicie chybione. Eksperci PKA zakwestionowali metody prowadzenia zajęć laboratoryjnych, które w ich ocenie polegały na przekazaniu treści i pokazaniu slajdów w zastępstwie przeprowadzenia badań na preparatach, a także że liczebność grup ćwiczeniowych nie pozwala na zdobycie wymaganych umiejętności ze względu na braki sprzętowe. W artykułach prasowych pojawiła się nieprawdziwa informacja, jakoby na grupę 20 studentów przypadało jedynie 5 mikroskopów. W rzeczywistości mikroskopów jest 52 (26 w Pracowni Patomorfologii oraz 26 w Pracowni Histologii). Wyjaśniamy również, że studenci odbyli zajęcia w pracowni mikroskopowej optycznej, jak również w pracowni mikroskopii elektronowej. Uczelnia dysponuje zarówno preparatami „szkiełkowymi” (posiadamy ich pełen zakres – materiał ludzki i zwierzęcy), a jednocześnie podczas zajęć wykorzystywana jest baza obrazów preparatów, które studenci oglądają na dużych monitorach. Taki system nauki – samodzielne oglądanie preparatów połączone z korzystaniem z bazy „sieciowej” – jest wykorzystywany w większości uczelni medycznych na świecie. Określone dla kierunku lekarskiego efekty kształcenia zostały osiągnięte podczas zajęć z biologii medycznej i mikrobiologii, ponieważ Uniwersytet posiada odpowiednie pracownie i potrzebny do tego sprzęt oraz preparaty mikroskopowe, a także dysponuje bazą pozwalającą na pokazanie preparatów i reakcji immunologicznych. Komisja przedstawiła również wykaz ćwiczeń, które w jej ocenie nie mogą zostać przeprowadzone ze względu na brak w pracowni oprzyrządowania specjalistycznego. Zarzut ten jest całkowicie niezrozumiały ze względu na to, że pracownia fizjologii posiada niezbędny sprzęt, tj. aparat EKG, cykloergometr, perymetr, tablice do badania ostrości wzroku, stroiki do badania przewodnictwa oraz aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego. W zakresie fizjologii krążenia, układu oddechowego i fizjologii układu krzepnięcia, zajęcia dla studentów są prowadzone w oparciu o zakupiony cykloergometr, a od początku roku 2020 zajęcia będą uzupełnione o badania obrazowe wykonane w ośrodku naukowo-badawczym Wydziału, dysponującym odpowiednimi technikami obrazowymi, również w zakresie czynnościowego obrazowania, w oparciu o zakupiony 3T aparat MR, 320 rzędowy aparat TK i sprzęt do badań USG, głownie w zakresie badań układu naczyniowego i serca. Zakupiono również aparaturę do badań spirometrycznych. Zajęcia ze studentami z poszczególnych przedmiotów są prowadzone w formie praktycznej w zakresie, jaki jest możliwy i wymagany na dwóch pierwszych latach studiów. Prezentacje i omówienie są wyłącznie formami przekazania wiedzy takimi samymi, jak we wszystkich uczelniach. Wykonywanie np. prób zgodności, oznaczania grup krwi czy diagnostyka mikrobiologiczna są zgodne z programem studiów. PKA została również poinformowana, że ćwiczenia z neurofizjologii i fizjologii komórki mięśniowej prowadzone są przez prof. neurologii Adama Kobayashiego, a Uczelnia dysponuje sprzętem do badań neurofizjologicznych, pozwalających na wykonanie EEG, EMG, potencjałów wywołanych oraz przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. W tym miejscu należy zaznaczyć, że profesor Kobayashi jest cenionym specjalistą, a październiku br. wykonał w nowoczesnej sali hybrydowej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego, wraz z zespołem lekarzy, jeden z nowatorskich zabiegów, który dopiero od niedawna jest wykonywany na świecie.

– Ocenieni zostali kandydaci przyjmowania na studia na kierunek lekarski. W artykule „Gazety Wyborczej” pojawiła się informacja, iż podczas pierwszej rekrutacji w roku 2017 r. przyjmowani byli kandydaci, którzy otrzymali punktację na poziomie około 68% wartości maksymalnej, natomiast w kolejnym roku ci, którzy uzyskali od 45 do nawet 34% wartości maksymalnej punktów. Natomiast w raporcie PKA czytamy: W roku 2017 na studia stacjonarne status przyjętych otrzymali kandydaci mający punktację od 418 do 412 (69,7%, 68,7% wartości maksymalnej) natomiast na studia niestacjonarne odpowiednio od 314 do 206 (52,3%, 34,3%). W roku 2018 na studia stacjonarne status przyjętych otrzymali kandydaci mający punktację od 400 do 390 (65,0%, 66,7%) natomiast na studia niestacjonarne odpowiednio od 274 do 206 (45,7%, 34,3% wartości maksymalnej). W artykule nie dokonano rozgraniczenia na studia stacjonarne i niestacjonarne, błędnie uogólniając podane wartości, a co za tym idzie w sposób nierzetelny został przedstawiony poziom kandydatów na studia.

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjQxIiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjQxIiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+

 – Uczelni zarzucono również brak współpracy z Radomskim Szpitalem Specjalistycznym w zakresie przygotowania oddziałów klinicznych. Zarząd RSS nie wziął pod uwagę deklaracji Rektora dotyczących tworzenia tychże oddziałów dla studentów po 3-cim roku studiów. Uczelnia prowadzi w tej sprawie rozmowy z oboma radomskimi szpitalami. Utworzenie oddziałów klinicznych jest w naszej ocenie korzystne dla obu stron. Studenci otrzymują możliwość uczestniczenia w życiu specjalistycznej placówki medycznej (dziś Uczelnia musi ponosić za to dodatkową opłatę), szpital zyskuje niezwykle prestiżową pozycję jednostki klinicznej, która może realizować nie tylko cele państwowej służby zdrowia, ale również brać czynny udział we współkreowaniu osiągnięć naukowych i podnosić kompetencje własnych lekarzy.

W tym miejscu należy pokreślić, że Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby studenci mogli w pełni zrealizować zakładany program studiów, jednakże rozumiemy również troskę PKA o jakość nauczania. Wiemy, że jest jeszcze wiele do zrobienia, ale jesteśmy dopiero na początku tej drogi – studia na kierunku lekarskim prowadzimy dopiero od dwóch lat. Mamy nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia pomogą obiektywnie spojrzeć na sprawę kierunku lekarskiego. Niestety lawina ataków medialnych na Uczelnię, przede wszystkim ze strony dziennikarzy regionalnego dodatku „Gazety Wyborczej”, nie wpływa pozytywnie na publiczną opinię dotyczącą zarówno kierunku lekarskiego, jak i całej Uczelni. Dziennikarze ci piszą jedynie krytyczne artykuły, np. związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi, dotyczącymi pracowników UTH Radom, czy też z ministerialnymi kontrolami. Jednakże po korzystnym dla Uczelni zakończeniu tychże spraw – oddaleniu sądowych zarzutów czy pozytywnym wyniku kontroli, te informacje nie są niestety zamieszczane. Słowa krytyki są ważne i cenne, jednakże pragniemy aby prowadzone dyskusje były prowadzone w atmosferze spokoju i powagi, wypływającej z przekonania o doniosłości tematu, jakim jest niewątpliwie dbałość o wspólne dobro jakim jest Uniwersytet. Ze swej strony deklarujemy dobrą wolę współpracy z mediami, które mogą uzyskać u nas dostęp do wszelkich, interesujących ich materiałów.

Stoimy na stanowisku, że możliwość kształcenia lekarzy to ogromny prestiż nie tylko dla Uczelni, ale również dla miasta i regionu. Dlatego też apelujemy aby lokalne władze włączyły się w pomoc Uniwersytetowi, polegającą nie tylko na składaniu deklaracji, ale głównie na działaniu, np. wspólnym promowaniu kierunku lekarskiego czy zapewnieniu dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój kierunku. Powinna to być współpraca ponad podziałami, przede wszystkim tymi politycznymi. We wszystkich działaniach Uczelnia może być wspierana przez lokalne media, które tworząc pozytywny wizerunek Uczelni, tworzą pozytywny wizerunek miasta i regionu.

RZECZNIK PRASOWY

dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. UTH Rad".

ks fot. archiwum cozadzien.pl

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ
Chcemy, żeby portal CoZaDzien.pl był miejscem wymiany opinii dla wszystkich mieszkańców Radomia i ziemi radomskiej.
Chcemy, żeby nasze publikacje były powodem do rozpoczynania dyskusji prowadzonej przez naszych Czytelników; dyskusji merytorycznej, rzeczowej i kulturalnej. Jako redakcja jesteśmy zdecydowanym przeciwnikiem hejtu w Internecie i wspieramy działania akcji „Stop hejt”. Dlatego prosimy o dostosowanie pisanych przez Państwa komentarzy do norm akceptowanych przez większość społeczeństwa. Chcemy, żeby dyskusja prowadzona w komentarzach nie atakowała nikogo i nie urażała uczuć osób wspominanych w tych wpisach.
Anonim
lub
 • avatar
  ~Karol 2019-11-12 17:30
  Zamieszanie spore widać acz najbardziej winnym wydaje się być osoba która pozwoliła na otwarcie tego kierunku bez istniejącej infrastruktury uczelni/szpitali/osób pod tego typu działalność. Środki finansowe od miasta raczej trudno będzie - lotnisko, hala ... i politycznie zawsze inaczej niż reszta kraju hehe
  • 69%
  • |
  • oceń:
  • |
  • avatar
   ~Abcccc 2019-11-13 21:03
   Faktycznie ktos zgodę wydał chociaż prosektorium nie było. Chyba że nagle to prosektorium zawinęli :D
   • 100%
   • |
   • oceń:
   • |
 • avatar
  ~ego 2019-11-12 19:16
  Jak można studiować medycynę w trybie niestacjonarnym??? Zaocznie??
  • 71%
  • |
  • oceń:
  • |
  • avatar
   ~G. 2019-11-12 19:28
   Odpłatnie, po prostu
   • 71%
   • |
   • oceń:
   • |
  • avatar
   ~laki 2019-11-12 20:05
   Opłata z tego co wiem około 16 za semestr. W sumie dodać akademik z tysiąc i niezła sumka rocznie wyjdzie. Z 50 rocznie sądzę dla osób przyjezdnych. Acz tryb dzienny jak i na innych uczelniach.
   • oceń:
   • |
  • avatar
   ~Anonim 2019-11-13 21:00
   15 000 za semestr i chętnych nie brakuje. A wymagania są takie same jak na studiach dziennych
   • 100%
   • |
   • oceń:
   • |
 • avatar
  ~zzzz 2019-11-12 22:10
  Wywalić Kotwice i Saracen!!!
  • 67%
  • |
  • oceń:
  • |
  • avatar
   ~klawik 2019-11-12 22:37
   o to chyba ten Pan o którym było na konferencji
   • 67%
   • |
   • oceń:
   • |
  • avatar
   ~Anonim 2019-11-13 20:59
   xD
   • oceń:
   • |
 • avatar
  ~Anonim 2019-11-13 19:30
  Niech gazeta wyborcza napisze o zarobkach prezesów w spółkach komunalnych, w wyniku czego mamy drogą wodę i ciepło. W tym temacie mordę mają na kłódkę, bo ogłoszeń nie będzie. To cała obiektywność gazety w Radomiu.
  • 100%
  • |
  • oceń:
  • |
 • avatar
  ~Emeryt 2019-11-13 14:53
  A może czas pojechać po wierchuszczce!!!
  • 100%
  • |
  • oceń:
  • |
 • avatar
  ~Urek 2019-11-13 08:30
  Czego się spodziewać po Wyborczej, gdyby kierunek lekarski otwierał Arłukowicz to było by super i cacyk, ale otwierał Gowin to jest źle. Precz z GW i niemiecką prasą
  • 63%
  • |
  • oceń:
  • |
  • avatar
   ~Anonim 2019-11-13 10:37
   GóWno
   • 50%
   • |
   • oceń:
   • |
 • avatar
  ~Maniek 2019-11-13 07:56
  Ta uczelnia to jest kpina. Profesury i doktoraty robione na Słowacji, czy Ukrainie. Jakbym dowiedział się, że lekarz do którego poszedłem kończył "uniwersytet" w Radomiu to od razu dostałbym cudownego ozdrowienia bez jego ingerencji w mój organizm.
  • 53%
  • |
  • oceń:
  • |
  • avatar
   ~Jaaaaaaaa123 2019-11-13 08:06
   Wiedze absolwentów zweryfikuje egzamin lekarski. A specjalizację będą robić w szpitalach w całej Polsce. Teraz mamy w przychodniach całe rzesze staruszków z wiedzą przestarzałą wiedzą. Nie wiem co gorsze
   • 85%
   • |
   • oceń:
   • |
 • avatar
  ~Matyjas 2019-11-13 05:45
  Tak o to mały zawistny tłusty człowieczek zaorał coś co miało dać naszemu miastu chlubę i renomę. Witkowski odejdź już i nie przeszkadzaj innym!
  • 55%
  • |
  • oceń:
  • |
  • avatar
   ~Anonim 2019-11-13 07:13
   Matyjas, koniec obijania się, wracaj do krów
   • 80%
   • |
   • oceń:
   • |
 • avatar
  ~bvc 2019-11-12 23:42
  na tej uczelni nie powinien byckierunek lekarski. Slaba uczelnia.
  • 55%
  • |
  • oceń:
  • |
 • avatar
  ~ciekawy 2019-11-12 23:04
  Ciekawe co dalej
  • oceń:
  • |
 • Pokaż więcej komentarzy
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjMiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iLy9yLmNvemFkemllbi5wbC9zZXJ2ZXIvd3d3L2RlbGl2ZXJ5L2FzeW5janMucGhwIj48L3NjcmlwdD4=
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjMiIGRhdGEtcmV2aXZlLWlkPSI0NGIxNzY0MWJjOTg4OTU5NmEyZDdiN2ZkNTRiNWZlNSI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iLy9yLmNvemFkemllbi5wbC9zZXJ2ZXIvd3d3L2RlbGl2ZXJ5L2FzeW5janMucGhwIj48L3NjcmlwdD4=

#WieszPierwszy

PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE1IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE1IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE5IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+
PGlucyBkYXRhLXJldml2ZS16b25laWQ9IjE5IiBkYXRhLXJldml2ZS1pZD0iNDRiMTc2NDFiYzk4ODk1OTZhMmQ3YjdmZDU0YjVmZTUiPjwvaW5zPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vci5jb3phZHppZW4ucGwvc2VydmVyL3d3dy9kZWxpdmVyeS9hc3luY2pzLnBocCI+PC9zY3JpcHQ+

Polecamy