Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej - box szpital psychiatryczny - Co za dzień
baner

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej


Placówka im. Dr Barbary Borzym mieści się w Krychnowicach i przyjmuje pacjentów na 15 oddziałach. Historia tego zakładu sięga 1912, wtedy to zostało powołane do życia Towarzystwo Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi, które prowadził Ignacy Pawicki.


Dziewięć lat później, w 1931 roku,  lekarze zaczęli przyjmować pierwszych pacjentów, którzy zostali przeniesieni ze szpitala w Tworkach. Towarzystwo przekształciło się wtedy w Miejski Przytułek dla Umysłowo Upośledzonych. W 1945 roku stał się oddziałem Psychiatrycznym Szpitala Miejskiego. W latach 60-tych placówka działała jako pawilon Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Krychnowicach k/Radomia. Był wtedy jednym z największych i najnowocześniejszych szpitali w Polsce. Od 1998 roku szpital funkcjonuje jako Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zakład Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu.

Oddziały:
6 Oddziałów Psychiatrycznych o profilu ogólnym, które prowadzą pomoc zakresu diagnostyki, lecznictwa oraz rehabilitacji. Na oddział przyjmowane są osoby z zaburzeniami psychicznymi również ci przewlekle chorzy.
- Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, przyjmuje pacjentów na okres 2-3 miesięcy i dysponuje 25 miejscami. Jest on przeznaczony dla osób cierpiących na depresję, mających zaburzenia osobowości lub nerwice.
- Oddział Psychosomatyczny może przyjąć 35 osób, które borykają się z zaburzeniami psychicznymi w tym objawami psychotycznymi  i zaburzeniami somatycznymi.
- Oddział Psychiatrii Dziecięco-Młodzieżowej Całodobowej oferuje diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację pacjentom z zaburzeniami psychicznymi oraz emocjonalnymi. Całodobowa opieka skierowana jest do osób, które nie przekroczyły 18 roku życia.
- Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży  również przyjmuje pacjentów , które nie ukończyły 18 roku życia. Diagnostyka, leczenie oraz rehabilitacja są prowadzone w systemie dziennym.
- Oddział Rehabilitacji Neurologicznej oferuje usługi osobom cierpiącym na stwardnienie rozsiane, zespoły korzeniowe i bólowe w przebiegu zmian zwyrodnieniowych układu ruchu. Na opiekę mogą również liczyć pacjenci po przebytych udarach mózgowych oraz tych cierpiących na chorobę Parkinsona.
- Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych zajmuje się diagnostyką uzależnienia oraz powikłań psychiatrycznych, somatycznych, neurologicznych. Do zadań oddziału należy także detoksykacja oraz psychoedukacja, która jest jednym z elementów terapii uzależnienia.
- Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu jest to dwumiesięczny program leczenia odwykowego do którego włączona jest diagnostyka uzależnienia, farmakoterapia, psychoterapia indywidualna oraz grupowa. Celem terapii jest m.in. pozostanie pacjenta w abstynencji oraz spotkania konsultacyjno-edukacyjne.
- Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Po Środkach Psychoaktywnych dysponuje 7 miejscami. Są one przeznaczone dla osób przechodzących detoksykację po środkach psychoaktywnych u których dodatkowo stwierdzono choroby psychiczne.
- Oddział Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych posiada 8 miejsc. Z terapii korzystają osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych z wykluczeniem alkoholu.

Placówka współpracuje z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Radomiu, z Radomskim Szpitalem Specjalistycznym, a także z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu oraz z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomiu. Współpraca ta polega na działaniach z zakresu wykonywania badań specjalistycznych.


Kontakt:
26-607 Radom
ul. Krychnowicka 1
(48) 332-45-00
Anna Prokop


Polecany artykuł

x