"Nowe życie" dawnej porodówki - box Radomski szpital - Co za dzień
baner

"Nowe życie" dawnej porodówki


Dzięki przeniesieniu oddziału ginekologiczno-położniczego do nowego budynku, możliwe jest przeprowadzenie remontu oddziału wewnętrznego bez niedogodności związanych z ograniczeniem jego funkcjonowania.


Od 19 października bieżącego roku, dawny budynek ginekologiczno-położniczy, służy pacjentom jako oddział wewnętrzny. Mieści się na dwóch piętrach. Na pierwszym znajdują się sale dla kobiet, z kolei drugie piętro zostało przeznaczone dla mężczyzn. Działalność ta ma być prowadzona do momentu zakończenia remontu w głównym budynku starej lokalizacji oddziału wewnętrznego.- informuje Jacek Pożyczka pełniący funkcję Kierownika administracyjnego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Zagospodarowanie budynku po oddziale ginekologicznym jest dużym udogodnieniem, przede wszystkim dla pacjentów oraz dla personelu medycznego. Dzięki temu nie zachodziła potrzeba dzielenia dotychczasowego oddziału, na część remontową oraz na część przeznaczoną dla potrzeb lecznictwa. Dlatego też ekipy remontowe prowadzą swoje prace na całym obszarze.

Nie podjęto jeszcze decyzji, co do przeznaczenia gmachu po byłej ginekologii, w chwili gdy znów będzie wolny po przeprowadzce oddziału wewnętrznego do wyremontowanej części szpitala.

Więcej o nowym pawilonie ginekologiczno-położniczym

Oddziały:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Chirurgii Naczyń

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Dializ z Pododdziałem Nefrologicznym

Oddział Dermatologiczny

Oddział Dziecięcy

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Oddział Kardiologiczny

Oddział Neurologiczny

Oddział Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Wcześniaków

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Oddział Okulistyczny

Oddział Ortopedyczno-Urazowy

Oddział Rehabilitacyjny

Oddział Urologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Zakład Rehabilitacji

Kontakt:

26-600 Radom

ul. Tochtermana 1

tel. (48) 361-51-00

fax (48) 362-29-47

e-mail: sekretariat@rszs.regiony.pl

Poradnie specjalistyczne

Poradnia Alergologiczna

Poradnia Alergologiczna dla dzieci i młodzieży

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia Chorób Naczyń

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Poradnia Chorób Piersi i Profilaktyki Onkologicznej

Poradnia Skórno-Wenerologiczna

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia Diabetologiczna dla dzieci i młodzieży

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia Endokrynologiczna dla dzieci i młodzieży

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Poradnia Gastrologiczna

Poradnia Hepatologiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Kardiologiczna dla dzieci i młodzieży

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia Nefrologiczna dla dzieci i młodzieży

Poradnia Neurochirurgiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia Neurologiczna z pracownią EEG i EMG dla dzieci i młodzieży

Poradnia Okulistyczna

Poradnia Okulistyczna dla dzieci

Poradnia Otolaryngologiczna dla dzieci i dorosłych

Poradnia Patologii Noworodka

Poradnia Proktologiczna

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Poradnia Stomatologiczna

Poradnia Konsultacyjna Szczepień z Punktem Szczepień

Poradnia Urologiczna

Poradnia Patologii Ciąży

Poradnia Reumatologiczna i Leczenia Osteoporozy

Szkoła Rodzenia

Przy szpitalu działa także:

Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji

Stowarzyszenie Diabetyków

Adres:

26-600 Radom

ul. Lekarska 4

Więcej o nowym pawilonie ginekologiczno-położniczym

Anna Prokop


Polecany artykuł

"Interna" do remontu Ogłoszono przetarg na remont oddziału internistycznego Radomskiego Szpitala...

x