ZAKRZEW. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy

ZAKRZEW. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ.

Dokument określa priorytety i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego prowadzonego na obszarze gminy. Strategia stanowi także odpowiedź na ustawowy wymóg prowadzenia polityki rozwoju w oparciu o strategię, jak również skuteczną próbę dostosowania działalności gminy do standardów europejskich. Niniejszy dokument strategiczny stanowi również podstawę do opracowania i wdrożenia na terenie gminy projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Bardzo istotnym elementem prac nad przygotowaniem dokumentu jest tzw. partycypacja społeczna, która zapewni wszystkim możliwość uczestnictwa w jego przygotowaniu. Udział mieszkańców będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie tego dokumentu, a przekazane uwagi i sugestie pozwolą na opracowanie jego zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

Wójt Gminy Zakrzew zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 8 lutego 2017 roku w Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie o godzinie 10.00.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy