CHILD ALERT w Polsce?

CHILD ALERT w Polsce?
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

Dziś do Ministerstwa Sprawa Wewnętrznych trafi projekt wdrożenia w Polsce Child Alter, który wpłynie z inicjatywy fundacji ITAKA. System z powodzeniem działa w 11 krajach Unii Europejskiej. Pojawiła się również szansa na wprowadzenie go w Polsce. 
Child Alert funkcjonuje na zasadzie skoordynowanego działania wielu instytucji przede wszystkim policji i mediów. Wszystko ma na celu, by po zgłoszeniu zaginięcia dziecka jak najszybciej rozpowszechnić jego wizerunek oraz informację odnośnie poszukiwań.

Po zaginięciu dziecka najważniejszy jest czas. Child Alert umożliwi natychmiastowe pojawienie się  w środkach masowego przekazu komunikatu o zaginięciu, co będze miało przełożenie na większe szanse odnalezienia dziecka – tłumaczy prezes Fundacji ITAKA Anna Dziurka.

Oczywiście nie każde zaginiecie uruchamia alarm, musi się pojawić groźba zagrożenia życia dziecka. Jeśli taka przesłanka występuje dana jednostka wyznaczona do obsługi systemu dba o to, by w mediach po wcześniejszej decyzji policji o włączeniu alertu  pokazał się jednakowy komunikat.  

ITAKA wyliczyła, że wdrożenie platformy Child Alert w Polsce będzie kosztować 350 tys zł - ,,Potrzebujemy 200 tys. zł, resztę zdobędziemy od sponsorów” – mówi Dziurka. Małgorzata Woźniak rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych powiedziała że system jest dobry rozwiązaniem - ,,przeznaczyliśmy już na ten cel 100 tys. zł"- dodała.

Dane Komendy Głównej Policji pokazują, że w ubiegłym roku o 20 proc. wzrosła liczba zgłoszeń zaginięć niepełnoletnich w stosunku do 2010 r.
ŁG

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy