Alarmujące ubóstwo!

Alarmujące ubóstwo!
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

foto:GUS
Największa liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest w Bułgarii (42 proc.), w Rumunii (41 proc.), na Łotwie (38 proc.), na Litwie (33 proc.) i na Węgrzech (30 proc.), a najmniej w Czechach (14 proc.), w Szwecji i Holandii (po 15 proc.), Austrii, Finlandii i Luksemburgu (po 17 proc.).

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniają przynajmniej jeden z trzech głównych warunków. Żyją na granicy nędzy już po uwzględnieniu finansowego wsparcia socjalnego, mają ciężką sytuację materialną - nie mogą, np. opłacić rachunków lub ogrzać mieszkania albo żyją w gospodarstwach domowych o tzw. bardzo niskiej intensywności pracy.

Według raportu Eurostatu, ubóstwem najbardziej zagrożone są dzieci. Tylko w 2010 roku w UE osób w wieku do 18 lat dotkniętych przez co najmniej jedną z trzech form ubóstwa i wykluczenia społecznego, było 27 proc.

W Polsce, według Eurostatu, 30,8 proc. dzieci jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 27,6 proc. dorosłych w wieku 18-64 lata i 24,4 proc. osób w wieku od 65 lat. Grupę największego ryzyka stanowią rodziny wielodzietne. 

Jeśli chodzi o zróżnicowanie terytorialne, to zdecydowanie większe zagrożenie ubóstwem występuje na wsi - to ok. 25 proc. mieszkańców. Najmniej bieda dotyka osoby mieszkające w dużych aglomeracjach miejskich, która dotyka 4 proc. ludności.

Źródła: GUS, Eurostat


ŁG

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy