Niedziela z przewodnikiem

Niedziela z przewodnikiem
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


Na przykładzie wczesnośredniowiecznego grodu w Czermnie (Czerwieniu) nad Huczwą radomski kurator wystawy, Małgorzata Cieślak-Kopyt wprowadzi zwiedzających w świat Słowian zamieszkujących Grody Czerwieńskie, spornego terytorium na pograniczu polsko-ruskim.

O randze grodu świadczą cenne zabytki zgromadzone na wystawie, a wśród nich skarby biżuterii kobiecej o proweniencji bizantyńsko-ruskiej (XIII/XIV wiek) oraz 29 pieczęci ze znakami Rurykowiczów będących dowodem na przynależność grodów do Rusi Kijowskiej i szeroko pojętej Bizantyńskiej Wspólnoty Narodów.

Gród Czerwień był wielkim centrum handlowym na kupieckim szlaku Kijów – Kraków – Praga - Ratyzbona. Pośredniczono tu w handlu między wschodnimi krajami a Europą Zachodnią, o czym świadczą liczne znaleziska związane z handlem m.in. odważniki, szalki wag i ponad 600 ołowianych plomb towarowych!

Przez Czerwień wiódł też szlak pątniczy. Znaleziono tu np. ołowiany znak pielgrzymi z postaciami św. Piotra i Pawła, dowodzący, że mimo schizmy z 1054 r. nadal czczono tu świętych kościoła zachodniego. O przenikaniu się dwóch cywilizacji chrześcijańskich na terytorium Grodów Czerwieńskich świadczą kolejne zabytki - np. pieczęć z świętym Piotrem na awersie oraz świętymi Borysem i Glebem na rewersie czy krzyż z tzw. węzłem Salomona – symbol ochronny znany w Śródziemnomorzu.

nika

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy