Powstanie zbiornik retencyjny na 70 ha

Powstanie zbiornik retencyjny na 70 ha
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


Zbiornik o powierzchni ok. 70 ha będzie częściowo ogroblowany od strony Białobrzegów w najniżej położonych punktach oraz od strony Pierzchnianki w jej dolnym biegu. Zalew zasilą wody właśnie z tej rzeki. Zbiornik będzie pełnił przede wszystkim funkcję retencyjną; podniesie bezpieczeństwo powodziowe w regionie. Inwestycja została zgłoszona do masterplanu dla dorzecza Wisły.

- Na mocy porozumienia wojewoda zobowiązał się do wspierania inwestycji w zakresie pozyskiwania funduszy i współpracy merytorycznej – tłumaczy Ivetta Biały, rzecznik wojewody mazowieckiego. - Powiat białobrzeski z kolei zobligował się do poniesienia części kosztów zadania oraz podjęcia działań na rzecz zdobycia funduszy zewnętrznych na współfinansowanie budowy. WZMiUW zaś opracuje niezbędną dokumentację, m.in. koncepcję budowy zbiornika i projekt budowlany, a także uzyska decyzję środowiskową. Będzie też pełnił obowiązki inwestora. Po zakończeniu pracy zbiornik przejmie powiat białobrzeski.

Porozumienie podpisali Jacek Kozłowski - wojewoda mazowiecki, Andrzej Oziębło - starosta białobrzeski oraz Robert Kęsy - dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.

nika "7 DNi", fot. archiwum cozadzien.pl

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy