aa

Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ

Udział w konkursie mogą wziąć osoby, które obroniły swoją pracę magisterską na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie 01 stycznia 2011 r. a 21 grudnia 2011 r. Zgłoszenia prac mogą dokonać autorzy oraz instytucje i promotorzy (za zgodą autora).

Autorom najlepszych prac Kapituła przyznaje:

− pierwszą nagrodę, w formie Nagrody Prezesa NBP, w wysokości 10.000 zł,

− drugą nagrodę w wysokości 7.000 zł,

− trzecią nagrodę w wysokości 5.000 zł,

oraz dwa wyróżnienia w wysokości po 3.000 zł.


Prace można nadsyłać do 30 września 2012 r. na adres:

Narodowy Bank Polski

Departament Edukacji i Wydawnictw

ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską


Pracę wystarczy wydrukować dwustronnie (w kolorze ew. te strony, na których znajdują się wykresy itp.) i zszyć. Nie ma potrzeby oprawiania ani bindowania pracy.

Dla ułatwienia zakodowania pracy na CD prosimy nagrać plik w formacie .doc lub .rtf. Jeśli to możliwe, praca powinna być zapisana w jednym pliku. Jeśli natomiast pliki podzielone są na poszczególne rozdziały pracy, to prosimy je zapisać w jednym katalogu.

Opisy plików i katalogów powinny zawierać: imię/ inicjał i nazwisko oraz dopisek praca mgr. Płyta CD powinna być podpisana w następującym sposób: imię, nazwisko, praca magisterska i ew. tytuł.

Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród planowane są na grudzień 2012 r.

Kontakt:

Koordynator: Marcela Wasilewska

e-mail: marcela.wasilewska@nbp.pl

tel. (22) 653 -13- 99

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy