Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


Szkoły Zakładu
Doskonalenia ZawodowegoSzkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego należą do najbardziej znanych i cenionych firm edukacyjnych w kraju. Również w Radomiu i subregionie radomskim ZDZ zalicza się do wiodących instytucji szkoleniowych, z największą siecią szkół niepublicznych dla młodzieży i dorosłych. Placówka dysponuje własną bazą dydaktyczno-lokalową przy ul. Saskiej 4/6, która spełnia standardy nowoczesnego nauczania. Oprócz nauki w atrakcyjnych kierunkach, szkoła zapewnia uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju zainteresowań artystycznych, naukowych, sportowych po godzinach lekcyjnych, udział w konkursach, ponadto wyjazdy na zagraniczne staże zawodowe w ramach realizowanych projektów unijnych i bezpłatne obozy szkoleniowe w czasie ferii i wakacji.

Ze szkół ponadgimnazjalnych w ZDZ funkcjonują: liceum ogólnokształcące, technikum i zasadnicza szkoła zawodowa. W ofercie na rok szkolny 2014/2015 jest tegoroczna nowość - Szkoła Muzyczna I stopnia. Inne nowe, uruchamiane po raz pierwszy kierunki, to: technik technologii ceramicznej, technik transportu kolejowego oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego.

Wybierając technikum, zapewniasz sobie dobry start w przyszłość, bo zdobywasz konkretny zawód poszukiwany na rynku pracy. Ponadto możesz kontynuować naukę na studiach. Oto kierunki, w jakich kształcą się uczniowie w technikum Szkół ZDZ: technik usług fryzjerskich, technik informatyk z innowacją edukacja policyjna i penitencjarna,

technik logistyk z innowacją bezpieczeństwo wewnętrzne, technik spedytor, technik mechatronik technik ekonomista, technik agrobiznesu, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik turystyki wiejskiej. Ponadto mamy w ofercie technikum: architekturę krajobrazu, handlowca, technologa odzieży, hotelarza, kelnera oraz technika organizacji reklamy.

Zapraszamy również młodzież po ukończeniu gimnazjum do naszego Liceum Ogólnokształcącego z klasami, specjalizującymi się w edukacji wojskowej i strażackiej oraz edukacji teatralnej, edukacji medialnej i filmowej.

W ofercie dla absolwentów gimnazjum posiadamy atrakcyjne kierunki w szkole zawodowej, takie jak fryzjer, kucharz, ślusarz, cukiernik, piekarz oraz krawiec.

Szkoły w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego posiadają uprawnienia szkół publicznych. Zapisy kandydatów odbywają się bez logowania, na podstawie podania o przyjęcie na konkretny kierunek.

Pełna oferta szkół i filmy na www.radom.zdz.kielce.pl

radom-szkola@zdz.kielce.pl


Szkoły ZDZ posiadają uprawnienia szkól publicznych

Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego
Radom, ul. Saska 4/6
Tel./fax 48 331 05 23

.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy