Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJCentrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki


Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu to najstarsza placówka publiczna dla dorosłych, kształcąca bezpłatnie w formie stacjonarnej i zaocznej. Jest placówką z długoletnią tradycją gdzie słuchacz i nauczyciel rozwijają się twórczo.

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu to nowoczesna placówka oświatowa, która dzięki możliwości korzystania z technologii informacyjnych, w miłej atmosferze, przy fachowej pomocy kadry nauczycielskiej zapewni słuchaczom wszechstronny rozwój, zdobycie, podwyższenie lub zmianę kwalifikacji oraz ułatwi przyszłą karierę zawodową.

W roku szkolnym 2014/2015 Centrum proponuje nabór do następujących typów szkół:

 1. Gimnazjum dla Dorosłych3 letnie na podbudowie szkoły podstawowej w systemie stacjonarnym i zaocznym
 2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - 3 letnie na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej w systemie stacjonarnym i zaocznym. Osoby które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową mogą zostać przyjęte do klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
 3. Szkoła Policealna na podbudowie szkoły średniej w następujących zawodach:
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku
 • Technik administracji - 2 lata
 • Technik archiwista - 2 lata
 • Technik informatyk - 2 lata
 • Technik rachunkowości - 2 lata

Nowością na rynku są kwalifikacyjne kursy zawodowe. Słuchacz ma możliwość wyboru kwalifikacyjnego kursu zawodowego dzięki któremu zdobędzie atrakcyjny zawód. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to elastyczne i bezpłatne kształcenie zawodowe. Przyjmowane będą osoby bez względu na posiadane wykształcenie. Dzięki kwalifikacyjnym kursom zawodowym zdobędziesz zawód w poszukiwanych branżach na rynku pracy. Centrum proponuje następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe:

technik elektryk

- montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.7.)

- montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.8.)

- eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych ( E.24.)

technik mechatronik:

- montaż urządzeń i systemów mechatronicznych (E.3.)

- eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych (E.18.)

- projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (E.19.)

technik mechanik

- użytkowanie obrabiarek skrawających (M. 19.)

- organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44.)

mechanik – monter maszyn i urządzeń

- montaż i obsługa maszyn i urządzeń (M.17.)

technik ekonomista:

- planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (A.35)

- prowadzenie rachunkowości (A.36)

technik handlowiec:

- prowadzenie sprzedaży(A.18)

- prowadzenie działalności handlowej (A.22)

technik organizacji reklamy

- sprzedaż produktów i usług reklamowych (A.26)

sprzedawca

- prowadzenie sprzedaży (A.18.)

Ponadto Centrum Prowadzi kursy na potrzeby rynku pracy.

CO NAS WYRÓŻNIA

 • Kształcenie we wszystkich typach szkół jest BEZPŁATNE.
 • W szkole panuje miła i przyjazna atmosfera.
 • Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną.
 • Doświadczona kadra zawodowców.
 • Wydajemy zaświadczenia do urzędów.
 • Organizowane są praktyki zagraniczne
 • Można uzupełnić dotychczasowe wykształcenie oraz zdobyć nowy zawód.

Centrum współpracuje z Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu.

Nasi absolwenci doskonale radzą sobie na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Kościuszki 7
26-600 Radom
tel./fax (0-48) 362-35-66, 363-09-28
e-mail:sekretariat@ckuradom.pl

.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy