Najlepsi radomscy studenci - Z kraju i ze świata - Co za dzień
baner

Najlepsi radomscy studenci


Studenci z 91 polskich uczelni dostali prestiżowe stypendia ministra za osiągnięcia naukowe i sportowe. W gronie wyróżnionych znalazło się dwudziestu studentów z Radomia w tym trzynastu z Wyższej Szkoły Handlowej.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka ogłosiła listę studentów, którzy w roku akademickim 2011/2012 otrzymali stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce. W skali kraju przyznano 1013 stypendiów naukowych i 125 za osiągnięcia sportowe z 91 polskich uczelni.

Największa liczba nagrodzonych za wyniki w nauce studiuje na Uniwersytecie Warszawskim. Największa liczba nagrodzonych studentów, spośród wszystkich uczelni prywatnych w Polsce, studiuje w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. To dwunastu żaków, co plasuje WSH na pierwszym miejscu w skali regionalnej. Stypendia otrzymało również pięciu studentów Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu oraz po jednym studenci Radomskiej Szkoły Wyższej i Politechniki Radomskiej.

Stypendia ministra są przyznawane każdego roku studentom, którzy wyróżniają się szczególną aktywnością naukową, choćby taką jak udział w kołach naukowych, prowadząc badania czy publikując własne wydawnictwa naukowe. Na przyznanie stypendiów mają wpływ również staże, certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych, oraz wysoka średnia, czyli minimum 4,5. Miesięczna wysokość stypendiów ministra wynosi 1.300 zł. Stypendia studenci otrzymują od uczelni przez okres 10 miesięcy w roku akademickim (począwszy od 1 października).

baner

Ł.G


baner
baner
Polecany artykuł

NIK o wypoczynku dzieci i młodzieży. Zagraniczne wyjazdy rekreacyjne – na które wybiera się co roku prawie 100 tys. dzieci i...

x