Premier wygłosił expose - Z kraju i ze świata - Co za dzień

Premier wygłosił expose


Premier Donald Tusk wygłosił w sejmie trwające ok. godziny expose. Przemówienie zaczął od słów: ,,chcę podziękować wszystkim Polakom bez wyjątku”. Na sali był obecny prezydent Bronisław Komorowski.

źródło:KPRM
Szef rządu przekonywał w Sejmie, że pomimo licznych cięć, realizacja expose pozwoli nam uniknąć kryzysu. Premier w swoim  przemówieniu jednoznacznie opowiada się za głębokimi reformami, pozwalającymi uniknąć kryzysu w Polsce. Jak podkreślał Donald Tusk, rok 2012 będzie dalece niepewny tak w Polsce, jak i na świecie, dlatego są potrzebne gruntowne zmiany na wielu płaszczyznach życia publicznego Polaków.


"Waloryzacja na dotychczasowym poziomie na pewno pozostanie, ponieważ nie wyobrażam sobie sięgać do kieszeni najbiedniejszych" - mówił premier. W życie wejdzie zmiana waloryzacji kwotowej na procentową, na której skorzystają najbiedniejsi. Największym zaskoczeniem była niewątpliwie zapowiedź zrównania wieku emerytalnego. W roku 2013 rząd zacznie stopniowo zrównywać wiek emerytalny do 67 roku życia. Jak podkreślał premier, nie będzie to wprowadzone drastycznie. Rząd planuje co cztery miesiące przesuwać wiek emerytalny o 1 miesiąc tak, aby mężczyźni osiągnęli go w roku 2020, natomiast kobiety w roku 2040. Zmiany będą także w emerytach mundurowych, przejście na emeryturę będzie możliwe dopiero od 55. roku życia, natomiast staż służby zostanie zwiększony do 25. lat. Zmiany wejdą w życie z początkiem 2012 roku, zatem tylko te osoby, które zaczną swoją służbę w nowym roku, zostaną objęte nowelizacją w/w ustawy.

Zapowiedź likwidacji funduszu kościelnego to kolejne zaskoczenie, które spotkało się z aprobatą ze strony środowisk lewicowych. Premier powiedział, że duchowni powinni podlegać ubezpieczeniu społecznemu, nawet jeśli będzie to wymagało zmian w konkordacie. "Jesteśmy na to gotowi" - powiedział.

Bezsporny jest fakt, że to expose na trudne czasy. Przyszłość pokaże, czy zapewnienia dane Polakom przełożą się na projekty ustaw, bo na tym etapie są to same obietnice.

Ł.G


Polecany artykuł

NIK o wypoczynku dzieci i młodzieży. Zagraniczne wyjazdy rekreacyjne – na które wybiera się co roku prawie 100 tys. dzieci i...

x