Pomocne Dłonie w nagłych wypadkach


W ciągu swojej ośmioletniej bezpłatnej działalności udzielili pomocy ponad 1000 osobom. Zakres działań społecznych poszerzyli o Radomski Bank Czasu Wolnego oraz bezpłatną pomoc rodzinom oraz chorym na Alzheimera.


Stowarzyszenie Pomocne Dłonie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego od 2005 roku. O tym, że działanie tego typu instytucji jest niezbędne świadczy fakt, że tygodniowo zgłaszają się minimum 4 osoby z prośbą o pomoc w przejściu przez wszelkie procedury prawne. Każda z tych osób pierwszy raz ma do czynienia z tego typu kwestiami, więc kierują się do członków stowarzyszenia, aby zasięgnąć fachowych porad. Naszym zadaniem jest pomoc na zasadzie doradztwa w procesie karnym oraz cywilnym. Informujemy co należy robićgdzie się udać w celu załatwienia wszelkich formalności prawnych, których trzeba dopilnować będąc ofiarą wypadku drogowego bądź osobą reprezentującą poszkodowanego.- tłumaczy Maryla Michałkiewicz, Prezes Stowarzyszenia Pomocne Dłonie.Ponadto stowarzyszenie może wspomóc finansowo swoich klientów. W przeważającej części są to środki przeznaczone na zajęcia rehabilitacyjne, leki czy też protezy. Jako organizacja pożytku publicznego „Pomocne Dłonie” nie pobierają żadnych opłat od swoich interesantów. Wszelkie pieniądze, którymi dysponują, są ogólnodostępnymi środkami ze świadczeń oraz nawiązek. Dodatkowy zastrzyk finansowy, którym dysponuje stowarzyszenie, pochodzi z 1% podatku, który każdy obywatel może przekazać na dowolne cele charytatywne. Część tej darowizny jest również przekazywana na pomoc osobom chorym na Alzheimera w postaci zwrotu za zakup lekarstw, które nie są w 100 % refundowane przez NFZ.

Członkowie stowarzyszenia opublikowali obszerną broszurę, która opisuje krok po kroku działania, które należy podjąć, gdy doszło do wypadku drogowego. Oprócz informatora w formie papierowej, można również pobrać ze strony www stowarzyszenia, wersję w postaci pliku pdf. „Pomocne Dłonie” służy także 2-godzinnymi poradami psychoterapeutycznymi dla członków rodzin ofiar. W takim przypadku możemy również kierować klienta na rozmowę z księdzem jeśli wyrazi taką potrzebę. Ponadto tworzę odpowiednie pisma i informuję go o tym, gdzie należy się z nimi udać.- dodaje. Stowarzyszenie ściśle przestrzega procedur związanych z udzielaniem wsparcia ofiarom oraz ich rodzinom, aby mięć 100 % pewność, że nie ma jakichkolwiek nieścisłości w dokumentacji. Osoba, która chce skorzystać z pomocy członków stowarzyszenia, powinna dysponować oryginalnymi zaświadczeniami wskazującymi, że jest ofiarą wypadku bądź jej przedstawicielem. Te same zasady dotyczą osób, które chcą skorzystać z pomocy dla chorych na Alzheimera. W tym przypadku należy przekazać do stowarzyszenia oryginał faktur wykonanych usług rehabilitacyjnych, czy też zakupionych lekarstw. Tylko na tej podstawie chory może otrzymać częściową refundację kosztów leczenia. Stowarzyszenie uruchomiło również platformę pod nazwą Radomski Bank Czasu Wolnego, która miałaby skupiać wokół siebie osoby deklarujące swój czas na zasadzie wolontariatu. Polega to na sprzedawaniu swojego czasu w zamian za usługi innej osoby należącej do banku. Zakres tych działań obejmuje naukę języków obcych, pomoc w nauce udzielaną na zasadzie korepetycji. Ponadto założono, że wolontariuszami mogą być osoby, które świadczyłyby usługi z zakresu sportu i rekreacji  tj. wspólne bieganie, treningi dla poprawy sylwetki czy porady dotyczące diety. Ciekawym pomysłem jest również pomoc w pracach domowych, a także pomoc w robieniu zakupów, w szczególności ludziom starszym oraz chorym, które nie są w stanie wykonać tych czynności samodzielnie. Problem w tym, że brakuje osób, które podjęłyby się poszukiwania chętnych wolontariuszy. Lider musiałby również nadzorować pracę wszystkich osób, a o taką osobę bardzo trudno. Była piękna idea, ale nie ma zainteresowanych, aby to wszystko nadzorować. Trudno znaleźć lidera, który poświęciłby swój wolny czas. Musi on również umieć zarządzać ludźmi oraz ich czasem. W dodatku brałby on odpowiedzialność za wszelkie działania związane z funkcjonowaniem banku. Dzięki pracy dla naszej platformy można zdobyć bardzo cenne doświadczenie, które przydaje się w później w życiu zawodowym, więc być może znajdzie się chętny- mówi Maryla Michałkiewicz. Kolejną kwestią związaną z „Pomocnymi Dłońmi” jest bezpłatna pomoc rodzinom i chorym na Alzheimera. W ramach tego stowarzyszenia, członkowie organizują raz w miesiącu grupę wsparcia dla opiekunów osób dotkniętych tą chorobą. Do zadań włączono także szkolenia dla opiekunów z pomocy społecznej, które są prowadzone przez Beatę Topolską-Kordys, specjalistę w dziedzinie neurologii.

Jest już odzew ze strony studentki polonistyki, która w ramach wolontariatu, zaoferowała swoją pomoc w szerzeniu wiedzy pośród młodych ludzi na temat Alzheimera. Ponadto Stowarzyszenie pertraktuje z radomskimi szpitalami możliwość rozwieszenia banerów informacyjnych przy budynkach należących do tych lecznic. Członkowie stowarzyszenia czekają na kolejne osoby, które chciałyby podjąć się działań związanych z realizowaniem , które wpisują się w ideę „Pomocnych Dłoni”. Każdy kto potrzebuje wsparcia bądź pomocy, może również zasięgnąć porad pod numerem telefonu zaufania 727 914 566.


Anna Prokop


Polecany artykuł

Oddaj 1 procent! Można już składać zeznanie podatkowe. Przy tej okazji warto pamiętać o oddaniu 1% na...

x