Spotkanie opłatkowe na Politechnice


Święta to szczególny czas radości, rozmów i rodzinnych spotkań. Politechnika Radomska po raz kolejny zorganizowała spotkanie opłatkowe, na którym obecni byli przedstawiciele uczelni, władze miejskie, duchowieństwo oraz studenci.
Uroczystość odbyła się na Wydziale Ekonomicznym przy ulicy Chrobrego. Wigilię rozpoczął Rektor Uczelni prof. dr hab. inż. Mirosław Luft, uroczyście witając gości, wspominając przy tym o trudach, z jakimi Politechnika napotkała się podczas mijającego roku: Były radości i były smutki. Miniony rok nie był dla nas rokiem łatwym. Był to okres zmagania się z problemami finansowymi, okres podejmowania niełatwych decyzji, często bolesny dla osób, których dotknęły one bezpośrednio. Uroczystość była celebrowana przez księdza biskupa Henryka Tomasika, który podkreślił,że: Miarą miłości jest miłość bez miary – Franciszek Salezy.

Red. N.Z.


Polecany artykuł

Kukiz'15: Trzeba więcej pieniędzy na szpitale Są przeciwni reformie zdrowia proponowanej przez rząd. Nie chcą też by ze szpitala na...

x