Wiadomości z Radomia i regionu radomskiego Zamieszanie wokół "Pośredniaka" - Radom - Co za dzień
baner

Zamieszanie wokół "Pośredniaka"


Na konferencji prasowej zwołanej przez Starostę Radomskiego, zostały m.in. poruszone kwestie związane z dofinansowaniem „Pośredniaka” w 2012 roku. Jeśli miasto nie wyłoży 5,7 mln, to dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Józef Bakuła, będzie musiał zwalniać swoich pracowników.

od prawej: dyrektor PUP Józef Bakuła, Starosta Mirosław Ślifirczyk, Wicestarosta Waldemar Trelka, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Jadwiga RojekZapadły już decyzje dotyczące współfinansowania PUP przez Urząd Miasta. Wynika z nich, że są gotowi przyznać 5 mln zł., a to jak twierdzi dyr Bakuła oraz Starosta Mirosław Ślifirczyk, nie wystarczy na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówki.

W 2011 roku na budżet przeznaczono 14,396 mln zł, natomiast w przyszłym roku będzie to kwota 11,4 mln zł. Przypomnijmy, że Urząd Miasta oraz Starostwo dofinansowuje PUP na zasadzie parytetu, tj. 60% do 40%, więc ilość pieniędzy przeznaczonych ze strony starostwa jest zawsze proporcjonalnie mniejsza od dofinansowania ze strony miasta.

Ministerstwo Pracy ściśle określa jakie muszą być zachowane standardy usług rynku pracy. Jest to m.in. utrzymanie odpowiedniej liczby doradców zawodowych, pośredników pracy, a także liderów klubów pracy i specjalistów ds. rozwoju zawodowego. W sumie na tych stanowiskach musi być zatrudnionych 89 osób. Co jeśli „Pośredniak” dostanie 11,4 mln? Otóż, jak powiedział dyr Bakuła, grozi to zwolnieniem 20 pracowników oraz przesunięciem 9 osób do innych działów. Starosta zaznaczył, że brak spełnienia tych norm będzie groził poważnymi konsekwencjami zarówno dla dyrektora placówki, jak i dla organów prowadzących ten urząd. Jeśli nie będzie zmiany decyzji władz miasta i deklaracji odnośnie kwoty 5,7mln zł., to wtedy będziemy musieli wystąpić na drogę postępowania sądowego. Mamy prawo do takich roszczeń, ponieważ zezwalają na to odpowiednie przepisy. – dodał Mirosław Ślifirczyk.

Na konferencji zaznaczono, że Urząd Miasta dysponuje kwotą 7,3 mln zł. z subwencji wyrównawczej, która powinna być przeznaczona na prowadzenie PUP. Zatem Starostwo domaga się znacznie mniejszej kwoty dofinansowania. Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w listopadzie tego roku, dyrektor Józef Bakuła zaznaczył, że kwota 5,7 mln zł. pozwoli na bardzo oszczędne przetrwanie roku, bez podwyżek oraz bez nagród.

Wszelkie kwestie związane z finansowaniem Powiatowego Urzędu Pracy mogły być uzgodnione dużo wcześniej, co pozwoliłoby uniknąć obecnej sytuacji, która jest patowa. Miasto Radom korzysta z usług w postaci PUP, ale to starostwo prowadzi tę placówkę. Jest to duże ułatwienie dla władz, więc powinny być prowadzone na ten temat rozmowy między dwiema stronami. Nigdy do nich jednak nie doszło i to nie z winy starostwa. – poinformował Mirosław Ślifirczyk i dodał, że jako starosta próbował już wcześniej spotkać się w tej sprawie z władzami miasta, ale nigdy to się nie udało. Gdyby doszło do takiej rozmowy, to wszystkie kwestie związane z pieniędzmi przeznaczonymi na funkcjonowanie PUP byłyby omówione.

Oprócz wsparcia ze strony miasta oraz starostwa, placówka może liczyć na środki pochodzące z Funduszu Pracy, które stanowią 7% tzw. odpisu na aktywne formy, które w 2012 roku wyniosą 1,699 mln zł. Z założenia dyrekcji PUP, ta kwota miała być przeznaczona na podwyższanie standardów obsługi klienta tak, aby były one zgodne ze standardami unijnymi. Niestety taka forma pomocy finansowej będzie możliwa do uzyskania tylko do końca 2013 roku.

Na zakończenie konferencji prasowej dyr PUP przedstawił liczby, które świadczą o tym, że ilość pracowników nie może ulec zmianie, ponieważ ciągle przybywa nowych bezrobotnych, którzy oczekują rzetelnej obsługi na odpowiednim poziomie. W grudniu, w ciągu 9 dni roboczych zarejestrowaliśmy 1046 osób. Jest to co prawda przełom roku i w tym okresie zawsze wzrasta stopa bezrobocia, ale to również dowód na złą sytuację, która będzie miała oddźwięk w 2012 roku. – zaznaczył  Józef Bakuła.

Czy Urząd Miasta zgodzi się na warunki zaproponowane przez Starostę Powiatu Radomskiego, które pozwolą na wyższe dofinansowanie palcówki pośrednictwa pracy?

Anna Prokop


baner
baner
Polecany artykuł

Hematologia znów z kontraktem Normal 0 21 false false false...

x