Wiadomości z Radomia i regionu radomskiego Starostwo Powiatowe o przyszłym budżecie - Radom - Co za dzień
baner

Starostwo Powiatowe o przyszłym budżecie


Od lewej: Jadwiga Rojek, Waldemar Trelka, Mirosław Ślifirczyk14 grudnia Starostwo Powiatowe uchwaliło budżet na 2012 rok.


Jak powiedział Starosta, Mirosław Ślifirczyk, mijający rok można uznać za udany, ponieważ zrealizowano inwestycje zgodnie z założeniami, zwłaszcza te drogowe. Dwie drogi sfinansowano z funduszu Narodowej Przebudowy Dróg Lokalnych: Słupica-Gróżd (900 tys. zł) oraz Brzoza-Radom (1,602 mln zł), jedną drogę wykonano z budżetu państwa - Przytyk-Wawrzyszów wraz z przebudową mostu na rzece Dobrzyca (1,150 mln zł). Ponadto starostwo otrzymało dotację z budżetu gmin (3 mln zł). Wszystkie drogi oddano w terminie oprócz odcinka Makowiec-Rawica - jego przebudowa została przełożona na przyszły rok ze względu na pogodę.

baner
2012 rok będzie bardziej oszczędny niż poprzedni, ponieważ zabraknie środków pomocowych z Unii Europejskiej, które były głównym motorem do prowadzenia inwestycji. Planowana jest przebudowa drogi Dąbrówka-Podłążna-Rdaom z dofinansowaniem z tzw. "Schetynówki" w maksymalnej kwocie 1 mln (nie więcej niż 30% całego zadania). Pozostałe inwestycje dróg będą realizowane ze środków urzędów gmin.

Budżet na 2012 rok wynosi 105 mln zł, a potrzeby sięgają 108 mln, natomiast 3 mln różnica zostanie sfinansowana z nadwyżki za 2011 rok. W 2012 r. subwencja na oświatę będzie mniejsza o 750 tys. zł, zatem starostwo będzie zmuszone do niej dołożyć.

Wicestarosta Waldemar Trelka podsumował oświatę i służbę zdrowia. Powiat ma pod swoją opieką 13 placówek oświaty - pieniądze ministerialne nie wystarczą na ich utrzymanie. W minionym roku starostwo wydało na oświatę 22,381 mln, co stanowi 18% całego budżetu. Subwencja wynosiła wtedy 19,403 mln zł. Różnicę 1,714 mln uzupełniło starostwo, projekty unijne i współfinansowanie Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Samorządy mają duży udział finansowy w utrzymywaniu szkół. 

Inwestycje, które zostały zrealizowane w bieżącym roku to: nowe boisko, remonty, prace budowlane związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych.Założenia budżetowe na 2011 rok nie przewidywały środków finansowych na służbę zdrowia, mimo to starostwo sfinansowało niektóre potrzeby szpitali (1,7 mln zł).

red. K. S.


Polecany artykuł

Przy PSP nr 15 powstanie hala sportowa Miasto ogłosiło przetarg na budowę hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15...

x