Wiadomości z Radomia i regionu radomskiego Prześcignęliśmy nawet stolicę - Radom - Co za dzień
baner

Prześcignęliśmy nawet stolicę


Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało ranking wykorzystania funduszy unijnych przez wszystkie 47 powiaty grodzkie. Nasze miasto pozyskało prawie 2 tys. złotych na mieszkańca i prześcignęliśmy w tym m.in. Warszawę, Wrocław i Kraków.


Źródłem tegorocznego zestawienia była baza wszystkich projektów, które zostały dofinansowane ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2007 – 2013. Brano pod uwagę inwestycje zakończone i w trakcie realizacji według stanu na kwiecień 2011.

Baza ta obejmuje projekty finansowane z regionalnych programów operacyjnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz Europejska Współpraca Terytorialna. Nie uwzględniono natomiast projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W konstrukcji rankingu beneficjentami są nie tylko urzędy, ale także spółki komunalne i jednostki podległe samorządom, jak np. szkoły czy instytucje kultury.

Z wyliczeń wynikało, że wartość wszystkich projektów w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosła do kwietnia br. prawie 4 tys. zł, co plasuje nas na 13 miejscu w rankingu, a wartość pozyskanego dofinansowania – blisko 2 tys. zł, co stawia miasto na 17 pozycji.

Wyniki pokazują, jak wielkiej przemiany udało się nam dokonać w Radomiu w tej kwestii. Udowodniliśmy, że przygotowujemy wartościowe projekty i robimy to w sposób sprawny i profesjonalny. Dzięki pozyskanym środkom unijnym nasze miasto nabrało znaczącego impetu rozwojowego – mówi Prezydent Andrzej Kosztowniak.

Wiedziałem, że kiedyś przyjdzie ten moment, gdy efekty naszej pracy zaczną być widoczne – dodaje dyrektor Wydziału Funduszy Unijnych i Strategii w Urzędzie Miejskim Sebastian Murawski.

źródło: UM w Radomiu
baner

redagował: KrzyCh


baner
baner
Polecany artykuł

Gwiazdka na Deptaku. Przyjedzie autor paszkwilu o Radomiu Prezydent Radosław Witkowski zaprosił do Radomia na Gwiazdkę na Deptaku autora „słynnego”...

x