Wiadomości z Radomia i regionu radomskiego Władze miasta opracują oficjalny podział Radomia - Radom - Co za dzień

Władze miasta opracują oficjalny podział Radomia


Urząd Miejski wspólnie z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji rozpoczyna konsultacje społeczne na temat podziału Radomia na osiedla.

Kliknij, aby powiększyćUrząd Miejski wspólnie z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji rozpoczyna konsultacje społeczne na temat podziału Radomia na osiedla.
Ma to posłużyć do wprowadzenia Systemu Informacji Miejskiej, czyli między innymi tabliczek z nazwami ulic, drogowskazów do ważniejszych obiektów itp. Swoje uwagi można zgł
baner
aszać do 13 stycznia 2012 roku.


Władze miasta przystąpiły do opracowania oficjalnego podziału Radomia na osiedla. Podział ten zostanie przedłożony Radzie Miejskiej do usankcjonowania - w postaci uchwały. Obecnie dla  w naszym mieście stosowany jest podział na obręby geodezyjne. Kłopot polega na tym, że ich granice nie zawsze są zgodne z tradycyjnym podziałem na osiedla, funkcjonującym w świadomości mieszkańców. Sprzeczność ta stawia pod znakiem zapytania możliwość wprowadzenia systemu w postaci nowych tablic z nazwami ulic (wraz z ich położeniem).


Urząd Miejski we współpracy z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji proponuje więc podział miasta. Ma być on stosowany przez radomian w codziennym życiu i uwzględniany na niemalże wszystkich planach miasta.
Proponowane jednostki w większości przypadków zawierają się w dużej części w granicach obrębów geodezyjnych. Podział geodezyjny nie jest głównym wyznacznikiem tego projektu. Powodem są liczne rozbieżności z przyjmowanym określeniem położenia danego miejsca. Na przykład według podziału geodezyjnego zalew mielibyśmy na Halinowie, chociaż nikt nie ma wątpliwości, że jest to zalew na Borkach, cmentarz komunalny byłby na Wincentowie, ale każdy wie, że jest na Firleju. Podobnie  Centrum Handlowe Echo usytuowane byłoby na Gołębiowie, a Centrum Handlowe M1 na Młodzianowie, Fabryka Łączników na Jeżowej Woli, a Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich na Godowie - lecz raczej nikt ich tak nie umiejscawia. Stąd też nowy, precyzyjny podział.

Niniejsza propozycja była poprzedzona wnikliwą analizą istniejącej zabudowy poszczególnych osiedli oraz używanym przez mieszkańców przyporządkowaniem. MZDiK przedkłada ją mieszkańcom do weryfikacji.  Wszystkie uwagi mieszkańców, spostrzeżenia oraz sugestie, są bardzo przydatne. Dzięki nim formalny podział na osiedla będzie w adekwatny sposób odzwierciedlał intuicyjną mapę Radomia. Warto tu przy okazji zauważyć, że w Radomiu nie może być podziału na dzielnice, ale jedynie na osiedla. Dzielnice są na przykład w Warszawie (każda ma burmistrza).

Mapy z proponowanym, nowym podziałem Radomia na osiedla będą wyłożone do wglądu w następujących miejscach:
- Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Moniuszki 5 (III piętro, pokój 7);
- Urząd Miejski w Radomiu, ulica Żeromskiego 53 (Referat Marketingu Miasta i Inicjatyw Społecznych, pokój 103).
W obu wyżej wymienionych miejscach mapy będzie można oglądać tylko w dni powszednie, w godzinach 7:30-15:30.

Dodatkowo można je obejrzeć na stronie MZDiK Radom (zakładka KONSULTACJE).
Obszary zaproponowanych osiedli zostały wypełnione kolorami, a ich nazwy są napisane czarnymi literami. Podział ten został naniesiony na mapę z podziałem geodezyjnym, stąd też pod spodem są czerwone granice i nazwy jednostek geodezyjnych. Przedmiotem naszych konsultacji społecznych są jednak tylko obszary wypełnione kolorami.

Wszelkiego rodzaju uwagi i sugestie (najlepiej z uzasadnieniem) należy nadsyłać w formie pisemnej (w terminie do 13 stycznia 2012 roku włącznie) na adres: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, 26-600 Radom, ulica Traugutta 30/30A (z dopiskiem "Konsultacje społeczne").

Można też skorzystać z poczty elektronicznej, pisząc na adres e-mail: ziolkowski@mzdik.pl. Poszczególne zgłoszenia, podpisane imionami oraz nazwiskami autorów, zostaną później komisyjnie przeanalizowane.

red. J P, źródło: MZDiK Radom


Polecany artykuł

Co znaczy „spółdzielczy”? Z doktorem Krzysztofem Sadurskim, prezesem zarządu Południowo-Mazowieckiego Banku...

x