Wybuchowe znalezisko (aktualizacja)


Nietypowe znalezisko odkryli wczoraj pracownicy na terenie prywatnym w pobliżu Radomia. Podczas układania kostki brukowej znaleźli niewybuchy pochodzące prawdopodobnie z okresu II. Wojny Światowej. Natychmiast powiadomili oni policję o swoim odkryciu.


Zdarzenie miało miejsce w piątek, 9 grudnia. W trakcie prac na posesji w miejscowości Milejowice, pracownicy zauważyli pociski artyleryjskie. Poinformowali o tym policjantów, którzy na działce należącej do mieszkańca Radomia, znaleźli aż 17 pocisków. Niewybuchy pochodzą  najprawdopodobniej jeszcze z czasów II Wojny Światowej. W trakcie oczekiwań na przyjazd patrolu saperskiego z jednostki wojskowej w Dęblinie, radomscy policjanci zabezpieczali pociski.


Odkrycie niewybuchu to duże niebezpieczeństwo i trzeba wiedzieć, jak się zachować w takim przypadku, o czym instruują policjanci:


Pamiętajmy, że takiego znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem przenosić, dotykać ani rozbrajać. Miejsce, gdzie się ono znajduje dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy to miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę policji. Policjanci zabezpieczą teren i powiadomią saperów.źródło: KMP Radom

red. Norbert Nowocień


Wasze komentarze


Polecany artykuł

Kukiz'15: Trzeba więcej pieniędzy na szpitale Są przeciwni reformie zdrowia proponowanej przez rząd. Nie chcą też by ze szpitala na...

x