Wiadomości z Radomia i regionu radomskiego KOMUNIKAT UM - Nie dopuść do pożaru! - Radom - Co za dzień
baner

KOMUNIKAT UM - Nie dopuść do pożaru!


KOMUNIKAT UM - Bądź ostrożny  - nie dopuść do pożaru

Okres zimowy to czas szczególnego zagrożenia pożarowego w naszych domach i mieszkaniach. Niezachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego podczas ogrzewania i dogrzewania naszych mieszkań elektrycznymi i gazowymi urządzeniami grzewczymi stwarza duże ryzyko powstania pożaru.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego przypomina o podstawowych zasadach  pozwalających zmniejszyć niebezpieczeństwo  wybuchu pożaru lub zatrucia czadem.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. W zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych:

Nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż dopuszczalna, nie naprawiaj ich samodzielnie;

Używaj tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej -  nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się przewodów oraz wypalanie styków w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych;

Nie włączaj jednocześnie opiekacza, żelazka i czajnika - powoduje to duże obciążenie eksploatowanej instalacji;

Nie używaj urządzeń uszkodzonych, niesprawnych technicznie;

Zlecaj przeglądy techniczne urządzeń elektrycznych wyłącznie osobom uprawnionym do ich wykonywania,

Nie ustawiaj sprzętu telewizyjnego i radiowego w niewentylowanych regałach, na półkach obłożonych książkami i innymi materiałami palnymi - przez powolne i długotrwałe nagrzewanie zakurzonych przedmiotów może dojść do ich zapalenia,

Nie wykonuj prowizorycznych podłączeń do instalacji elektrycznej,

Używaj tylko urządzeń elektrycznych posiadających krajowe atesty,

Nie ustawiaj elektrycznych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych (mebli, firanek, itp.), - zachowaj odległość minimum 50 cm.

2. W zakresie eksploatacji urządzeń gazowych:

Zlecaj okresowe czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych – niedrożne mogą być przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody (piecyki gazowe);

Nie zatykaj przewodów wentylacyjnych - w urządzeniach gazowych, w przypadku braku wystarczającej ilości powietrza, nastąpi niezupełne spalanie gazu, którego produktem może być trujący, niewyczuwalny tlenek węgla, (CO);

Nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową - takie praktyki mogą się skończyć poważnym zatruciem organizmu;

Nie przechowuj butli w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu (np. w piwnicach), ponieważ gaz propan-butan jest cięższy od powietrza, może zalegać w pomieszczeniu grożąc wybuchem;

Nie przechowuj w mieszkaniu niepodłączonych butli gazowych;

Używaj urządzeń gazowych posiadających atesty i dopuszczenia.

 Nie zaklejaj kratek wentylacyjnych ani okien !!!

 Dbaj o prawidłową wentylację w budynku – Rozszczelniaj okna !!!

 Dokonuj przeglądu przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych !!!źródło: UM

Ryszarda  Kitowska
Zespół Informacji Prasowej i Publicznej
Kancelaria Prezydenta
Urząd Miejski w Radomiu
ul. Kilińskiego 30 (p. 102)
26-600 Radom
tel. +48 36 20 229

.


baner
baner
Polecany artykuł

Na zimę pomóż zwierzętom Począwszy od koców przez miski i karmy, a skończywszy na narzędziach ogrodniczych i...

x