Wiadomości z Radomia i regionu radomskiego Komunikat Urzędu Miasta - Radom - Co za dzień
baner

Komunikat Urzędu Miasta


KOMUNIKAT UM – w sprawie proponowanej przez władze miasta reorganizacji części placówek przedszkolnych

W związku z tym, że w informacjach  dotyczących propozycji władz miasta odnośnie reorganizacji części przedszkoli publicznych częstokroć pojawia się niefortunne i nieścisłe sformułowanie „prywatyzacja”, Kancelaria Prezydenta Radomia wyjaśnia:

Zaproponowana przez władze miasta formuła przekształceń 18 przedszkoli w mieście w placówki niepubliczne  nie przewiduje przekazania majątku publicznego na własność osobom prywatnym. Zakładane jest, że niepubliczne przedszkola będą funkcjonować w obiektach użyczonych w bezpłatne użytkowanie na okres 10 lat z możliwością przedłużenia. Cały majątek - budynki, tereny oraz wyposażenie - pozostaje własnością miasta.

W pierwszym roku możliwość przejęcia przedszkoli ograniczona ma być do pracowników placówek , przy czym osoby zainteresowane prowadzeniem niepublicznych przedszkoli będą wybrane przez Urząd Miasta w konkursie. W następnych latach władze miasta przewidują umożliwienie przejęcia przedszkoli przez wszystkich zainteresowanych.

Gmina przekazywać będzie, podobnie jak dotychczas, dotację na każde dziecko w przedszkolu niepublicznym, w wysokości 80% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na 1 dziecko. Przedszkolami publicznymi pozostaną placówki  nr 1, 5, 8, 22.

Podmiot przejmujący przedszkole zobowiązany będzie  do prowadzenia placówki w standardzie nie gorszym niż funkcjonujące przedszkola publiczne, tj.:

•       stosowania zasad odpłatności za korzystanie z przedszkola niepublicznego w wysokości obowiązującej dla przedszkoli publicznych;

•       zapewnienia personelu pedagogicznego posiadającego pełne kwalifikacje;

•       pozostawienia jak największej liczby dotychczasowych pracowników;

•       zapewnienia wszystkim wychowankom wyżywienia według ich potrzeb;

•       zachowania bądź przedłużenia godzin otwarcia przedszkola;

•       ponoszenia kosztów eksploatacji  (remonty bieżące), ubezpieczenia budynku oraz utrzymania budynku i terenu w należytym stanie estetycznym i technicznym. Koszty remontów kapitalnych ponosić będzie  Gmina;

•       zwrotu budynku i wyposażenia przedszkoli w stanie niepogorszonym;

Rezygnacja z prowadzenia przedszkola niepublicznego będzie musiała  być złożona co najmniej 6 miesięcy przed zakończeniem roku szkolnego.

Przekształcenie 18 przedszkoli w placówki niepubliczne  będzie skutkowało dla budżetu miasta oszczędnościami rzędu 5,5 mln.


źródło: UM

baner

.


Wasze komentarze


Polecany artykuł

Wojewoda ostrzega. Podwyższone stężenia zanieczyszczeń Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w związku z utrzymywaniem się...

x