Wiadomości z Radomia i regionu radomskiego Ogłoszono przetarg na dostawę paliw - Radom - Co za dzień
baner

Ogłoszono przetarg na dostawę paliw


Prezydent Miasta Radomia Andrzej Kosztowniak ogłosił 6 grudnia przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 193.000 euro na dostawę paliw płynnych dla Urzędu Miejskiego w Radomiu.


Ogłoszony przetarg jest zamówieniem publicznym, a jego przedmiotem jest zakup paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Radomiu na okres 12 miesięcy. Przetarg nie przewiduje zamówień uzupełniających do złożenia oferty wariantowej oraz udzielenia zaliczek na poczet zakupu paliw. Zamówienie nie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału lub w postępowaniu ofert mija 15 grudnia 2011 roku o godzinie 11.


Warunkiem udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

jest m.in. posiadanie przez wykonawcę aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Gmina Miasta Radomia – Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień publicznych

ul. Jana Kilińskiego 30, pok. nr 1, 2 , 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter)


Red. Roksana Kowalewska


Wasze komentarze


baner
baner
Polecany artykuł

Kolizja na Zamłyniu Po południu w Radomiu doszło do interwencji Straży Pożarnej i Policji, związanej z kolizją...

x