Nowe pojazdy dla niepełnosprawnych


Zostaną zakupione dwa nowe pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych, które będą wyposażone w windę. Jeden z nich to pojazd 9-miejscowy (8 osób i kierowca), a drugi – 12-miejscowy (11 osób i kierowca).


Zakup związany jest z podpisaniem umowy przez Prezydenta Andrzeja Kosztowniaka z PFRON na dofinansowanie likwidacji barier transportowych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami II. Beneficjentem jest Miejski zarząd Dróg i Komunikacji.

Nowe pojazdy ułatwią osobom niepełnosprawnym poruszanie się w obrębie i poza terenem Radomia. W naszym mieście mamy już 6 takich mikrobusów i 2 autobusy. Jednak ich eksploatacja jest bardzo wysoka, przez co są narażone na częste awarie, które powodują zakłócenia w ruchu.

Zakupiony tabor ułatwi życie szczególnie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Łączny koszt wyniesie 350 tys. złotych. Połowę sfinansuje Gmina Miasta Radom, drugą połowę – PFRON.

źródło: UM w Radomiu

redagował: KrzyCh


Polecany artykuł

Kukiz'15: Trzeba więcej pieniędzy na szpitale Są przeciwni reformie zdrowia proponowanej przez rząd. Nie chcą też by ze szpitala na...

x