Wiadomości z Radomia i regionu radomskiego Tylko do końca maja złożysz deklarację w sprawie śmieci! - Radom - Co za dzień

Tylko do końca maja złożysz deklarację w sprawie śmieci!


Urząd Miejski w Radomiu przypomina, że deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami należy złożyć do 31 maja. Zostało więc mało czasu. A kolejki w urzędzie są ogromne, zwłaszcza w tym tygodniu. Deklarację można jednak złożyć także drogą elektroniczną i pocztową.


Deklarację składa właściciel nieruchomości. W przypadku budynków wielorodzinnych deklaracji nie składają poszczególni właściciele mieszkań, lecz obowiązek ten spoczywa na zarządcy spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty lub zarządcy budynku. Jeśli właściciel nie złoży deklaracji w terminie, prezydent miasta określi właścicielowi w drodze decyzji wysokość opłaty za śmieci, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. W przypadku zmiany danych, które są podstawą do ustalenia wysokości opłaty, należy złożyć korektę deklaracji z pisemnym uzasadnieniem.

Jak informuje Ryszarda Kitowska z zespołu Informacji Prasowej i Publicznej UM, dopuszcza się złożenie deklaracji:

1. Za pośrednictwem poczty – wskazany list polecony na adres:

Urząd Miejski w Radomiu,

baner
ul. Jana Kilińskiego 30,
26-600 Radom

2. Osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Referacie Wymiaru Opłaty w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu, pokój nr 3 (wejście od ul. Żeromskiego), telefon  48 36 20 141-145. 

Godziny przyjmowania deklaracji w maju: od poniedziałku do piątku 7.30 - 18.30, soboty 10.00 - 14.00.

3. W formie elektronicznej:

a) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w wystawionym do tego formularzu zgodnie z instrukcjami zawartymi na stroniewww.bip.radom.pl w zakładce elektroniczna skrzynka podawcza; Druk formularza deklaracji.

b) opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym z e – PUAP; Druk formularza deklaracji. 

Druki deklaracji są dostępne  w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz umieszczone do pobrania na stronie internetowej  http://www.radom.pl/data/other/deklaracja_1.pdf


RED


Wasze komentarze


Polecany artykuł

Kobieta potrącona na przejściu dla pieszych Wieczorem w poniedziałek, 23 października na skrzyżowaniu ulic Mireckiego i Wernera potrącona...

x