Wiadomości z Radomia i regionu radomskiego Bezwonny zabójca - Radom - Co za dzień
baner

Bezwonny zabójca


Instalacje gazowe, piece grzewcze, spaliny - to przez nie jesteśmy najczęściej narażeni na zatrucie tlenkiem węgla. Zabójczy gaz może doprowadzić do ciężkich zatruć i zgonu. I to w bardzo krótkim czasie przy wysokim stężeniu.


Tlenek węgla powstaje w wyniku niepełnego spalania materiałów palnych przy niedostatecznej ilości tlenu. Czad wnika do organizmu poprzez drogi oddechowe. Powoduje niedotlenienie tkanek, co może prowadzić do śmierci. W sezonie grzewczym jesteśmy bardziej narażeni na zatrucie czadem. A szczególnie ci, którzy korzystają z pieców węglowych. Co roku w wyniku zaczadzenia ginie kilkadziesiąt osób.

Dbajmy o odpowiednią cyrkulację powietrza

Gaz ten gromadzi się pod sufitem, gdyż ma mniejszą gęstość od powietrza. Głównym powodem zatruć jest niesprawność przewodów kominowych. Dlatego też bardzo ważna jest odpowiednia wentylacja w pomieszczeniach (nie należy zastawiać kratek wentylacyjnych) oraz systematyczna kontrola urządzeń będących źródłem wytwarzania trucizny. Gorsza cyrkulacja powietrza może być też związana z wymianą okien na nowe, które są najczęściej bardziej szczelne. Można wtedy korzystać częściej z tzw. mikrowentylacji, czyli delikatnym jego rozszczelnieniem poprzez odpowiednie położenie klamki.

Detektory CO

Warto również zainwestować kilkadziesiąt złotych na zakup odpowiednich czujników, które mogą uratować nam życie. Pomiary odbywają się co kilkanaście sekund i w razie niebezpieczeństwa poinformują o tym głośnym alarmem. Niektóre z nich na wyświetlaczach cyfrowych na bieżąco pokazują, jakie jest stężenie tlenku węgla w powietrzu. Podczas wyboru odpowiedniego czujnika należy sprawdzić, czy jest on zgodny z polską normą dla detektorów czadu, czyli PN EN 50291: 2001.

Objawy zatruć w zależności od stężenia tlenku węgla w powietrzu

100-200 ppm (0,01% - 0,02%) - lekki ból głowy przy ekspozycji przez 2-3 godziny
400 ppm (0,04%) - silny ból głowy zaczynający się ok. 1 godzinę po wdychaniu tego stężenia
800 ppm (0,08%) - zawroty głowy, wymioty i konwulsje po 45 minutach wdychania; po dwóch godzinach trwała śpiączka
1 600 ppm (0,16%) - silny ból głowy, wymioty, konwulsje po 20 minutach; zgon po dwóch godzinach
3 200 ppm (0,32%) intensywny ból głowy i wymioty po 5-10 minutach; zgon po 30 minutach
6 400 ppm (0,64%) - ból głowy i wymioty po 1-2 minutach; zgon w niecałe 20 minut
12 800 ppm (1.28%) - utrata przytomności po 2-3 wdechach; śmierć po 3 minutach.

Postępowanie w przypadku zatrucia

- zapewnić dopływ czystego, świeżego powietrza
- przenieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce
- wezwać służby ratownicze
- podać tlen
- w przypadku zatrzymania akcji serca zastosować sztuczne oddychanie metodą usta-usta oraz masaż serca

Przepisy odnośnie utrzymania i konserwacji obiektów budowlanych

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

- od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej raz na trzy miesiące
- od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej raz na 6 miesięcy
- od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, o ile przepisy miejscowe nie stanowią inaczej

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

źródła: Wikipedia (objawy zatruć tlenkiem węgla), informacje z Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (postępowanie w przypadku zatruć i przepisy prawne)

opracował: KrzyCh


Tagi: zatrucie, czad, CO
Wasze komentarze


Polecany artykuł

Wiemy, kto stoi za tymi billboardami! Koniec września przyniósł mieszkańcom Radomia nietypową kampanię reklamową w postaci...

x