Wiadomości z Radomia i regionu radomskiego Wyższa emerytura! - Radom - Co za dzień

Wyższa emerytura!


Wyższe emerytury i renty? - są sposoby, jak tego dokonać. Wystarczy nasza inicjatywa i 30 dni, aby nasze comiesięczne przychody z tytułu renty lub emerytury znacząco się powiększyły.


Obowiązująca od 2009 roku ustawa umożliwia emerytom i rencistom dokonanie ponownych obliczeń okresu zerowego. Emeryt, który do tej pory nie potrafił umotywować swoich zarobków w latach pracy, które ZUS obliczał jako lata zerowe, może ponownie złożyć wniosek o podwyższenie świadczeń. Z takiej możliwości, tylko w samym Radomiu, skorzystało 7768 osób.

Kto może skorzystać z nowych świadczeń? Na pewno osoby, które już są na emeryturze bądź rencie z wyliczonym przez ZUS okresem zerowym. Do tej pory Zakład Ubezpieczeń Społecznych argumentował decyzję odmowną brakiem dokumentów zaświadczających, jaką pensję otrzymywaliśmy i dlatego ten okres był zaliczany do lat zerowych. ZUS twierdził, że nie mieliśmy z tego tytułu żadnych dochodów. Z dniem 1 stycznia 2009 roku weszła w życie ustawa odpierająca tego typu argumenty, wymuszając tym samym na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ponowne wyliczenie okresu, które do tej pory były zaliczane do tak zwanych okresów zerowych. Po wyliczeniu dochodów jest brane pod uwagę najniższe wynagrodzenie dla tego przedziału czasowego. Należy jednak wiedzieć, że o ponowne przeliczenie mogą się starać tylko osoby, które były zatrudnione na umowę o pracę. Dotyczy to tylko tych, którzy pracowali na cały etat. Gdy byliśmy zatrudnieni na pól etatu, wyliczenie świadczeń będzie liczyć tylko pół ówczesnej pensji minimalnej. Kwestią wartą podkreślenia jest fakt, że ZUS ma obowiązek uwzględnić etap, w którym pobieraliśmy wynagrodzenie za okres niezdolny do pracy, jak również kwoty zasiłków macierzyńskich, opiekuńczych, ale również chorobowych i rehabilitacyjnych. Pamiętajmy jednak, że ZUS sam za nas nie przeliczy świadczeń, to my musimy sami złożyć odpowiedni wniosek, nie ma specjalnego wzoru dokumentu, wystarczy tylko nasz wniosek o ponowne przeliczenie i wyszczególnić, że chcemy, aby uwzględniono nasz dotychczasowy okres zerowy. Wiadomość o tym, że ZUS wyliczył nam okres zerowy, możemy znaleźć w załączniku do decyzji o przyznanie emerytury czy renty.

Zakład przy naszym wniosku o ponowne wyliczenie może nam powiedzieć, że nie ma dokumentów potwierdzających naszej aktywności zawodowej w latach, których za pierwszym razem wyliczył jako zerowe. Wtedy musimy przejąć inicjatywę i sami poszukać takich dowodów. Znajdziemy je w archiwach państwowych i prywatnych. Listę zlikwidowanych zakładów odszukamy na stronie internetowej www.zus.pl. Jeśli nie zdołamy tam odnaleźć przedsiębiorstwa i dokumentów w którym pracowaliśmy, zakład da nam dalsze wskazówki jak tego dokonać. Następną możliwością jest świadek, osoba potwierdzająca naszą aktywność zawodową w danej firmie, oczywiście im więcej świadków tym lepiej i tym większe szanse, że ZUS uwzględni kolejne lata do naszej emerytury. Jeśli zdecydujemy się na taką ewentualność, pamiętajmy, że zeznania świadków mogą być brane po uwagę tylko, gdy chcemy przedstawić okres zatrudnienia przed 15 listopada 1991r.

Jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie przeliczy nasze świadczenia i uwzględni naszą dotychczasową absencję zawodową możemy być pewni, że z nową kwotą bazową nasze comiesięczne przychody będą większe.

źródło: ZUSŁ.G


Polecany artykuł

Co znaczy „spółdzielczy”? Z doktorem Krzysztofem Sadurskim, prezesem zarządu Południowo-Mazowieckiego Banku...

x