Wiadomości z Radomia i regionu radomskiego Wydział Mechaniczny Politechniki Radomskiej organizuje konkurs - Radom - Co za dzień
baner

Wydział Mechaniczny Politechniki Radomskiej organizuje konkurs


Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Radomskiej ogłasza konkurs na zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta.
Wymagania konkursowe:
1. Posiadanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn.
2. Znajomość problematyki związanej z materiałoznawstwem i inżynierią materiałową.
3. Publikacje naukowe z zakresu materiałoznawstwa i inżynierii materiałowej.
4. Doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym.
5. Znajomość języka polskiego i niemieckiego.
6. Zainteresowanie pracą naukowo-dydaktyczną.
Wymagane dokumenty:
1. Podanie do JM
baner
Rektora Politechniki Radomskiej.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Odpis dyplomu doktorskiego.
5. Wykaz publikacji i innych osiągnięć.
6. Oświadczenie kandydata, że Politechnika Radomska będzie podstawowym miejscem pracy.
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Termin składania dokumentów: 20.12.2011 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 05.01.2012 r.
 
Źródło: Politechnika Radomska

łukasz


Polecany artykuł

Ósmy marsz integracyjny Przeszli ulicami Radomia, by integrować się ze społeczeństwem i wspominać byłego biskupa...

x