Szkoła zaprasza dzieci niepełnosprawne

Szkoła zaprasza dzieci niepełnosprawne
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJZespół Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu prowadzi rekrutację do przedszkola, szkoły podstawowej oraz gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną. Ponadto organizujemy od 1 września 2013 wczesne wspomagania rozwoju dziecka (na podstawie opinii wydanej przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną).
Wymagane dokumenty:

 • podanie z prośbą o przyjecie dziecka do placówki
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w przypadku dzieci szkolnych)
 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (w przypadku wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)
 • kserokopia aktu urodzenia

Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu przy ul. Wośnickiej 125, w godzinach od 9.00 do 15.00 
Szczegółowych informacji udziela Anna Boruta.

Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym:    

 • niepełnosprawnością ruchową
 • upośledzeniem umysłowym
 • zaburzeniami mowy, itp.
 • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W naszej działalności kierujemy się zasadą zintegrowanego usprawniania - podczas wszystkich zajęć usprawniane są równolegle wszystkie uszkodzone funkcje: poznawcza, ruchowa, komunikacyjna i społeczna.

Edukacja odbywa się na poziomie:

 • przedszkola
 • szkoły podstawowej
 • gimnazjum

Oferujemy naukę, rehabilitację i zabawę w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci. Praca odbywa się w małych, czteroosobowych grupach, z zastosowaniem różnorodnych metod sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Dla wszystkich uczniów opracowane są Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne. Praca koncentruje się wokół podstawowych sfer rozwojowych:

 • samoobsługi
 • komunikacji i języka
 • motoryki (małej i dużej)
 • rozwoju społecznego
 • rozwoju poznawczego

W naszej placówce zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w zakresie:

 • terapii ruchu (rehabilitacja, ruch rozwijający W. Sherborne, program aktywności Knill'ów)
 • logopedii,
 • usprawniania widzenia,
 • terapii zajęciowej,
 • muzykoterapii,
 • terapii psychologicznej,
 • komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi i rewalidacyjnymi, dzieci mogą korzystać z dodatkowych zajęć w zakresie dogoterapii, hipoterapii oraz zajęć na basenie.

Umożliwiamy również:

 • zajęcia opiekuńczo - wychowawcze na świetlicy szkolnej,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów (sportowe, muzyczne, teatralne)
 • udział w licznych imprezach i wycieczkach.

Zapewniamy:

 • nieodpłatne działania edukacyjno - rewalidacyjne na możliwie najwyższym poziomie,
 • współpracę z wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą,
 • wsparcie dla rodziców (spotkania, zajęcia otwarte, konsultacje, warsztaty, pomoc indywidualną w sytuacjach kryzysowych),
 • opiekę medyczną,
 • dowóz uczniów busem,
 • możliwość kontynuowania nauki w jednym, przyjaznym otoczeniu na wszystkich etapach edukacyjnych.

Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 16.00.

red. A.J.

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy