Projekt za 5 mln w radomskich szkołach

Projekt za 5 mln w radomskich szkołach
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


"Indywidualizacja procesu nauczania" to projekt realizowany z funduszy unijnych, kierowany do uczniów klas I - III szkół podstawowych. W projekcie - marca 2012 do grudnia 2013 roku - biorą udział 23 radomskie podstawówki.

- Na ten projekt przeznaczono niewiele ponad 5 mln zł, z czego prawie 3,5 pokryją wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia. Pozostałe środki są przeznaczane na pomoce naukowe, książki itp. - mówi wiceprezydent Ryszard Fałek. - Wybór dzieci uczestniczących w tych zajęciach został oparty na specjalnej diagnozie. Koordynatorami projektu są dyrektorzy szkół, w których odbywają się dodatkowe zajęcia.

W zajęciach biorą udział uczniowie mający specyficzne trudnościami w czytaniu i pisaniu, dzieci zagrożone ryzykiem dysleksji, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, z zaburzeniami rozwoju mowy, z wadami postawy, z zaburzeniami komunikacji społecznej oraz dzieci uzdolnione. Dodatkowo organizowane są dla nich  zajęcia dodatkowe: matematyczno-przyrodnicze, polonistyczne, artystyczne, informatyczne, językowe i sportowe, dzięki którym najmłodsi mogą rozwijać swoje talenty.

Indywidualizacją procesu nauczania objętych zostało 3 tys. 554 uczniów, zajęcia dla nich prowadzą pedagodzy z kwalifikacjami z różnych szkół, nauczyciele, a także firmy zewnętrzne. - Te zajęcia przynoszą bardzo wiele korzyści najmłodszym – mówi Ryszard Fałek.

- Obecnie realizujemy 10 projektów we wszystkich szkołach i przedszkolach. Większość dotyczy szkolnictwa zawodowego - opowiedziała Jolanta Burzyńska, Kierownik Referatu ds. Stypendiów i Projektów Oświatowych. - Jeden z nich polega na walce z uzależnieniami poprzez zajęcia sportowe, inny dotyczy zajęć wyrównawczych. 

- Realizujemy również projekt dla poradni psychologiczno-pedagogicznych w Radomiu. Ich łączna wartość wynosi 43 miliony złotych, a korzystają z nich uczniowie wszystkich radomskich szkół na wszystkich poziomach nauczania, a także dzieci w wieku przedszkolnym – mówi wiceprezydent Ryszard Fałek.

Aleksandra Jabłonka (a.jablonka@cozadzien.pl)

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy