O komunikacji z dziećmi niepełnosprawnymi

O komunikacji z dziećmi niepełnosprawnymi
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ
15 października w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych odbyło się spotkanie z dr Magdaleną Grycman, połączone z promocją książki pt. "Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Poradnik nie tylko dla rodziców."
[gallery id=1295]

W spotkaniu wzięli udział nie tylko nauczyciele i terapeuci pracujący na co dzień w Stowarzyszeniu Budujemy Przystań i innych radomskich placówkach edukacyjnych, ale również rodzice niepełnosprawnych uczniów, zainteresowani tematyką komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Magdalena Grycman wielokrotnie podkreślała, że to właśnie rodzice i specjaliści pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi są tak naprawdę autorami książki. Swój udział w tworzeniu książki mają także nauczyciele ze Stowarzyszenia Budujemy Przystań w Radomiu. Nad zebraniem w jedną całość wszystkich rozmów oraz własnych wskazówek dr Magdalena Grycman pracowała 4 lata.

Konsultacje oraz superwizje z dr Magdaleną Grycman pozwoliły nauczycielom  usprawnić komunikację ze swoimi podopiecznymi mającymi trudności z werbalnym porozumiewaniem się i uczynić ją bardziej efektywną. Doskonałym podsumowaniem spotkania były słowa wypowiedziane przez mamę jednego z niepełnosprawnych uczniów, która powiedziała, że wzajemna komunikacja z dzieckiem mającym trudności z porozumiewaniem się jest ciągłym procesem i powinniśmy być otwarci na różne metody komunikowania się.

Magdalena Grycman jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowanym neurologopedą, specjalistą ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej.Pracuje jako kierownik Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie.Na terenie całej Polski przygotowuje i prowadzi cykl szkoleń z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się, opartych na metodzie aktywizacji i superwizji.

Źródło: Budujemy Przystań

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy