Jedna oferta na oprogramowanie systemu oświaty w Radomiu

Jedna oferta na oprogramowanie systemu oświaty w Radomiu
Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube - TUTAJ


Złożyło ją konsorcjum firm Vulcan (Wrocław) i Librus (Katowice), które zaoferowało swoje usługi za kwotę około 4,1 mln. Gmina Miasta Radomia na realizację zamówienia gotowa była przeznaczyć około 4,5 mln zł.

Oferta złożona przez konsorcjum firm Vulcan i Librus teraz zostanie dokładnie sprawdzona i oceniona pod względem formalno-prawnym. Rozstrzygnięcie przetargu zostanie podane w najbliższym czasie - informuje Ryszarda  Kitowska z Zespołu Informacji Prasowej i Publicznej UM.

- Urząd Miejski jest w stu procentach przygotowany do wprowadzenia poważnych zmian w zarządzaniu radomskimi placówkami oświatowymi. Teraz powodzenie całego przedsięwzięcia zależy od czynnika ludzkiego - odpowiedzialności i zdyscyplinowania osób, które w blisko stu placówkach oświatowych na terenie miasta będą z tym systemem pracować – mówi sekretarz miasta Rafał Czajkowski, który przewodniczy zespołowi zadaniowemu i doradczemu do realizacji projektu. 

Jak już informowaliśmy, od  następnego roku szkolnego wszystkie radomskie placówki oświatowe, włącznie z przedszkolami, mają być objęte jednolitym oprogramowaniem, do którego dostęp będą miały wydziały Wydział Edukacji i Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego.

- To poważne zadanie, zwłaszcza jeśli pamiętać, że wydatki na oświatę pochłaniają ponad 40 procent rocznego budżetu miasta – przypomina Rafał Czajkowski. - Dzięki wdrożeniu systemu można będzie, na przykład, zmniejszyć wydatki na zakupy bieżące dokonywane przez poszczególne jednostki, bo „rozproszone” dotąd zamówienia można będzie zebrać w jedno, co pozwoli na osiągnięcie niższej ceny.

Dzięki systemowi normą staną się także elektroniczny nabór do przedszkoli i szkół czy dostęp do elektronicznego dziennika lekcyjnego.     

- Spodziewamy się, że wyłoniony w drodze przetargu dostawca oprogramowania dostarczy nam takie narzędzie, które będzie w najwyższym stopniu spełniało oczekiwania związane z jego funkcjonowaniem. Zostało to drobiazgowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ze względu na złożoność tego problemu, zdecydowaliśmy się w tej sytuacji na skorzystanie z tzw. dialogu technicznego – wyjaśnia Rafał Czajkowski, któremu podlega też Biuro Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim. - Polega to najogólniej rzecz biorąc na tym, że do współpracy przy tworzeniu specyfikacji zaprosiliśmy specjalistów, w tym przypadku programistów, dysponujących odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Procedurę tę zastosowaliśmy w naszym urzędzie po raz pierwszy, mamy nadzieję, że się to rozwiązanie sprawdzi.

Na wdrożenie nowoczesnego systemu zarządzania oświatą miasto zdobyło dofinansowanie unijne. Wartość całkowita projektu wynosi 5 mln 842 tys. 500 zł. Środki unijne  stanowią 85 proc. tej kwoty, czyli prawie 5 mln zł. Na realizację projektu budżet miasta wyłoży więc mniej niż 1 mln zł.

Źródło: UM Radom, fot. archiwum cozadzien.pl

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na profilu CoZaDzien.pl na Facebooku - TUTAJ

Polecamy